info@pietvakariu-zrvvg.lt

2020 metų aktyvinimo ir viešinimo renginiai

2020-10-07

2020-10-05 dieną 12 val adresu Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., įgyvendinant Horizontalųjį principą ir prioritetą: Moterų ir vyro lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, vyko susitikimas su ŽRVVG teritorijos moterimis ir merginomis. Renginio tema “ Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS  priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Renginį vedė ir su dalyviais diskutavo Pietvakarių ŽRVVG administracijos darbuotojos.

2020 -07-27

2020-07-24 dieną adresu Kauno pl.  g. 2c,  Išlaužas  12 val. vyko renginys  Tema „ VPS įgyvendinimas ir teritorinio principo svarba. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginį vedė Pirmininkė Rūta Martišienė

2020-07-24 dieną adresu Kauno  g. 2,  Prienai 16 val.  įvyko susitikimas su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais. Renginio tema “ Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, įgyvendinant VPS. “ Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS  priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Renginiuose dalyvavo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracija

2020-07- 21

2020-07-20 dieną 12 val adresu Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., įgyvendinant LEADER metodo principą „Iš apačios į viršų“, vyko informacinis renginys tema “ VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginį vedė ir į dalyvių klausimus atsakė Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė.

2020-06-19

2020-06-17 dieną 12 val Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracinėse patalpose adresu Kauno pl. 2c Išlauže  vyko informacinis  renginys„  VPS įgyvendinimas ir teritorinio principo svarba. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginyje su Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG atstovais dalyvavo nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo atstovai bei ŽRVVG teritorijos gyventojai.

 

2020-01- 24

2020-01-22 dieną adresu Bebruliškės kaimo bendruomenės patalpose 14 val.  įvyko informacinis renginys su pilietinės visuomenės ir verslo atstovais.  Renginio tema : “ Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS  priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Su renginio dalyviais bendravo , pateikė informaciją ir atsakė į renginio metu kilusius klausimus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotoja S.Januškevičienė bei pirmininkė Rūta Martišienė.