ruta.martisiene@gmail.com

2020 metų aktyvinimo ir viešinimo renginiai

2020-11-03

2020-11-03 dieną 17:00 val  Išlaužo kaimų bendruomenės patalpose įvyko renginys tema : VPS įgyvendinimas“ Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Buvo pristatyti keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms. Renginys sulaukė nemažo susidomėjimo tarp ŽRVVG teritorijos gyventojų, taip pat renginyje dalyvavo Prienų raj., valdžios atstovai, verslo atstovai. Buvo atsakyta į dalyviams kilusius klausimus, taip pat kaip ir kiekviename susitikime su potiancialiais paraiškų teikėjais visi buvo raginami teikti paraiškas pagal VPS priemones ir įsisavinti paramą. Susitikime su renginio dalyviais bendravo ŽRVVG administracijos darbuotojai bei pirmininkė Rūta Martišienė.

2020-10-21

2020-10-20 dieną, Kazlų Rūdos  savivaldybės administracijos patalpose, adresu Atgimimo  g.12 Kazlų Rūda , vyko susitikimas su ŽRVVG teritorijos bendruomenių atstovais, vietos valdžios atstovais, kultūros sektoriaus darbuotojais. Renginio tema: “ ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“. Renginį vedė ŽRVVG administracijos darbuotojai bei pirmininkė Rūta Martišienė.

2020-10-21

2020-10-20 dieną 11:30 val.   vyko nuotolinis renginys tema : VPS įgyvendinimas“ Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Buvo pristatyti keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms. Labai džiaugiamės , kad jame dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, administracijos direktorės pavaduotoja Asta Matukynė, vicemeras Marius Žitkus, kiti administracijos darbuotojai . Visi susirinkusieji buvo paraginti skleisti žinią vietos verslui , bendruomenės atstovams apie galimybę teikti paraiškas vietos projektams įgyvendinti  su parama . Renginyje sulaukta daug klausimų apie paramos įsisavinimo galimybes, buvo pristatyta VPS įgyvendinimo eiga, jos perspektyvos.Renginyje dalyvavo ŽRVVG administracijos darbuotojai.

2020-10-07

2020-10-05 dieną 12 val adresu Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., įgyvendinant Horizontalųjį principą ir prioritetą: Moterų ir vyro lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, vyko susitikimas su ŽRVVG teritorijos moterimis ir merginomis. Renginio tema “ Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS  priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Renginį vedė ir su dalyviais diskutavo Pietvakarių ŽRVVG administracijos darbuotojos.

2020 -07-27

2020-07-24 dieną adresu Kauno pl.  g. 2c,  Išlaužas  12 val. vyko renginys  Tema „ VPS įgyvendinimas ir teritorinio principo svarba. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginį vedė Pirmininkė Rūta Martišienė

2020-07-24 dieną adresu Kauno  g. 2,  Prienai 16 val.  įvyko susitikimas su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais. Renginio tema “ Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, įgyvendinant VPS. “ Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS  priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Renginiuose dalyvavo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracija

2020-07- 21

2020-07-20 dieną 12 val adresu Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., įgyvendinant LEADER metodo principą „Iš apačios į viršų“, vyko informacinis renginys tema “ VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginį vedė ir į dalyvių klausimus atsakė Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė.

2020-07-19

2020-07-17 dieną 10 val adresu Kauno g. 2  Prienai  vyko informacinis  renginys,  tema “ Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba“. Vyko diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, vietos valdžios atstovais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo“. Renginį vedė Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotojai.

 

2020-01- 24

2020-01-22 dieną adresu Bebruliškės kaimo bendruomenės patalpose 14 val.  įvyko informacinis renginys su pilietinės visuomenės ir verslo atstovais.  Renginio tema : “ Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS  priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Su renginio dalyviais bendravo , pateikė informaciją ir atsakė į renginio metu kilusius klausimus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotoja S.Januškevičienė bei pirmininkė Rūta Martišienė.