info@pietvakariu-zrvvg.lt

Valdybos posėdžiai

2019-10-28

2019 10 25 dienos valdybos posėdžio protokolas

2019-09-16

2019 -09- 16 dienos Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas

PAK medziaga

Pietvakariu ZRVVG 2019-06-16 PAK protokolas 

2019-05-29 dienos valdybos posėdžio protokolas

2019 -05-29 dienos Pietvakarių ŽRVVG valdybos posėdžio protokolas

2019-01-29 dienos Valdybos posėdžio protokolas

Valdybos posėdzio protokolas 2019 01 29

2018 05 30

2018 05 30 valdybos posėdis neįvyko, kadangi į susirinkimą atvyko mažiau nei 50 proc. valdybos narių

2017-10-27

2017 metų spalio 27 dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi bei tvirtinami ŽRVVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos Vietos projektų atrankos kriterijai, sprendžiamas strategijoje numatytų priemonių paramos intensyvumo pakeitimo klausimas, diskutuota bendrais asociacijos veiklos klausimais.

 

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas

Valdybos posėdžio dalyvių sąrašas

2017 metų lapkričio 24  dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi ŽRVVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonių intensyvumo keitimas ir tvirtinimas.

Valdybos posėdžio protokolas 2017 11 24

Valdybos posėdžio protokolas 2017 11 24

 

2017 metų gruodžio 18 dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomas bei tvirtinamas ŽRVVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 10 dalies „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ pakeitimas.

Valdybos posėždio darbotvarkė 2017-12-18

Valdybos posėdžio protokolas 2017 12 18

 

2018 metų sausio 30 dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstoma bei tvirtinama  ŽRVVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 2017 metinė įgyvendinimo ataskaita.

Valdybos posėždio darbotvarkė 2018-01-30

Valdybos susirinkimo protokolas 2018 01 30