Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2018-04-09 renginys Kazlų Rūda

2018-04-09 dieną 14 valandą ŽRVVG teritorijos jaunimas buvo sukviestas į renginį Kazlų Rūdoje, adresu M.Valančiaus g.36  Kazlų Rūda, kurio tema ” Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant VPS.  Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones “ Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo bei visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. ŽRVVG administracijos darbuotojai aptarę renginio temą kvietė  dalyvius aktyviai užduoti jiems rūpimus klausimus susijusius su VPS įgyvendinimu.