Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2021 metų aktyvinimo ir viešinimo renginiai

2021-12-17

2021-12-16 dieną 12 valandą Kauno g. 2 Prienuose įvyko informacinis renginys vietos gyventojams. potencialiems projektų pareiškėjams. Informacinio renginio tema” VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms. Renginio dalyviai buvo supažindinti su kvietimų dokumentacija, reikalavimais dokumentų pildymui, taip pat buvo akcentuoti svarbiausi dalykai, daromos klaidos juos pildant. Renginio metu su dalyviais buvo generuojamos idėjos, kaip efektyviau įgyvendinti vietos projektus. Vyko diskusija, renginio organizatoriai atsakė į kilusius klausimus.

2021-12-10

2021-12-09 dieną 13 val nuotoliniu būdu (ZOOM) įvyko Informacinis renginys ŽRVVG teritorijos  gyventojams, potencialiems pareiškėjams tema  „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Dalyvauti renginyje buvo kviečiami visų sektorių atstovai, potencialūs paraiškų teikėjai. Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotojos supažindino renginio dalyvius su VPS eigos rezultatais. Buvo aptarti  planuojami kvietimai teikti vietos projektus, ŽRVVG teritorijos potencialūs pareiškėjai buvo raginami aktyviai dalyvauti projektų idėjų generavime ir paraiškų teikime. Renginio dalyviai buvo supažindinti su šiuo metu įgyvendinamais projektais.

2021-11-24

2021m lapkričio 23 dieną, 13 val  . Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracija bei pirmininkė Rūta Martišienė surengė susitikimą su Kazlų Rūdos savivaldybės  valdžios atstovais, administracijos darbuotojais bei ŽRVVG teritorijos gyventojais. Renginio tema „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinat VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS  priemones ” Žmogiškojo kapitalo  ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei  skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, ” Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”. Susitikime buvo aptartas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas, pasidalinta su kokiais sunkumais susidurta jį įgyvendinant. Taip pat Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė pasidalino informacija apie planuojamus naujus kvietimus, pristatė jų įgyvendinimo taisykles bei paragino aktyviai dalyvauti teikiant paraiškas paramai gauti

2021-09-15

2021 rugsėjo 13 dieną 13 val. Pietvakarių Lietuvos  žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės atstovai nuotoliniu būdu (ZOOM), suorganizavo informacinį renginį su jaunimo atstovais.

Renginio tema: „Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos pareiškėjams”.

Susitikimo metu su jaunimo atstovais buvo aptarta ir daug diskutuojama apie jaunimo galimybes ir problemas, su kuriomis jie susiduria. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su aktualiausia VPS vykdymo informacija bei problematika, dokumentacijos rengimu.  Buvo aktyviai diskutuojama ir ieškoma galimybių, kaip jaunimas galėtų labiau įsitraukti rengiant projektus ir įgyvendinant VPS. 

 

2021-06-17

2021-06-16 dieną 12 val. Ažuolinių kaimo bendruomenės patalpose, esančiose Ažuolinių kaime, Alytaus rajono savivaldybėje įvyko informacinis renginys tema „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”. Susirinkime dalyvavo ne tik Ažuolinių kaimo bendruomenės nariai, bet ir aplinkinių kaimų bendruomenių nariai, keletas verslo atstovų. Susirinkime buvo pristatyta VPS įgyvendinimo eiga, įgyvendinimo problemos bei aptarti artėjantys kvietimai Nr. 23 ir 24. Sulaukta nemažai dalyvių klausimų, vyko smagi diskusija. Dėkojame visiems  dalyvavusiems.

2021-06-13

2021 metų birželio 13 dieną  12 val įvyko Išlaužo kaimo bendruomenės patalpose įvyko   renginys  su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais. Renginio tema „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimas įgyvendinant VPS. ” Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.                  Renginio metu Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracija pristatė VPS įgyvendinimo eigą bei problemas su kuriomis susiduriama įgyvendinant VPS. Buvo pateikta informacija apie šiais metais suplanuotus kvietimus, aptartos jų įgyvendinimo aktualijos.

 

Tą pačią dieną 15 val įvyko dar vienas susitikimas  Kazlų Rūdos sav., Kvietiškio k  su kultūros ir Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių atstovais. Renginio tema” ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS. Renginyje buvo diskutuojama, kaip galima būtų pritraukti kuo daugiau bendruomenių , visuomeninių organizacijų bei verslo atstovų dalyvauti ŽRVVG veikloje, ką reikėtų pakeisti ir kaip sudominti, kad būtų teikiama kuo daugiau ir kuo įvairesnių paraiškų paramai gauti .

 

2021-04-09

2021 metų balandžio 8 dieną  10 val įvyko nuotolinis renginys  su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais. Renginio tema „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. ” Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.