Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

ŽRVVG atstovavimas renginiuose

2022-10-24
Pagaliau susitikome „gyvai!” – džiūgavo žuvininkystės VVG atstovai, po trejų metų pertraukos susirinkę tradicinėje FAMENET konferencijoje, sukvietusioje visą Europos žuvininkystės vietos plėtros strategijas įgyvendinančią bendruomenę.
Spalio 18-20 d. Figuera da foz, Portugalijoje vykusios konferencijos tema – „Tvari mėlynoji ekonomika“ (CLLD Seminar on the Sustainable Blue Economy). Renginio tikslas – padėti VVG/ŽVVG apgalvoti atsiveriančias skirtingas mėlynosios ekonomikos galimybes: tvarus mėlynasis turizmas, pakrančių zonų valdymas, žiedinė ekonomika, inovacijos ir kitas.
Renginys vyko Jūrinės pramonės inkubatoriuje. Šalia įkvepiančių pranešimų, darbo grupių diskusijų ir gerųjų praktikos pavyzdžių buvo organizuotas Mondego Mar ŽRVVG finansuotų projektų lankymas: Coimbros universiteto Marefoz laboratorija įsikūrusi inkubatoriuje, startuolis – Scales Oceans, gaminantis saulės energija varomus katamaranus, druskos gavybą demonstruojantis edukacijų ir turizmo centras.

2017-10-26, Vilnius

2017 metų spalio 26 dieną Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 399 konferencijų salėje (Gedimino pr. 19, Vilnius) įvyko FARNET susitikimas su Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupėmis. Susitikime dalyvavo ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė.

Susitikimo metu buvo aptarta:

 •  Žuvininkystės Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros įgyvendinimas, Lake Pepsi ŽRVVG atvejis (Pristatė Kersti Oja, Lake Pepsi ŽRVVG vadybininkė).
 • Kaip sukurti veiksmingą nacionalinį ŽRVVG tinklą, jo veiklos ir vaidmuo. Estijos ŽRVVG tinklo atvejis (Pristatė Erco Veltson, Estijos ŽRVVG tinklo koordinatorius).
 • Nacionalinis ŽRVVG tinklas Lietuvoje – situacija ir veiklos perspektyvos. (Pristatė Tomas Keršys, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento vyriausiasis specialistas).
 • Bendradarbiavimo veiklos Žuvininkystės bendruomenių inicijuotos vietos plėtroje 2014-2020 m. laikotarpiu. Bendradarbiavimo veiklos Europoje. (Pristatė Lorena van de Kolk, FARNET tematinė ir teritorinė kordinatorė).
 • Inovacijos Žuvininkystės bendruomenių inicijuotos vietos plėtroje 2014-2020 m. laikotarpiu. (Pristatė Simona Utaraitė, FARNET geografinis ekspertas Lietuvai).

Kviečiame susipažinti su seminaro medžiaga:

„Naujų sprendimų paieška. Inovacijų rėmimas žuvininkystės bedruomenėse” (Lorena van de Kolk)
„Kooperacijos galimybės Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fonduose” (Lorena van de Kolk)
„Peipsi regiono žuvininkystės plėtros asociacija” (Urmas Pirk)


2017-10-24, Raseiniai

2017 metų spalio 24 dieną Raseiniuose įvyko ŽRVVG tinklo valdybos posėdis, kuriame buvo aptarta ŽRVVG tinklo veikla, planai 2018-iems metams, patvirtintas ŽRVVG valdybos darbo reglamentas, aptarti einamieji klausimai. Susitikime dalyvavo ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė.


2017-10-17, Vilnius

2017 metų spalio 17 dieną Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijoje vyko žemės ūkio ministro Broniaus Markausko inicijuota apskrito stalo diskusija su akvakultūros sektoriaus atstovais, kurioje dalyvavo  ir  ŽRVVG darbuotojai. Susitikimo metu diskutuoti bei nagrinėti tokie klausimai bei problemos:

 • Su investicijomis į akvakultūros sektorių susijusių Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo apžvalga. Pristatė ES paramos skyriaus atstovas.
 • Paramos įsisavinimo problemos akvakultūros sektoriuje. Pristatė asociacijos „Alternatyvioji Akvakultūra” prezidentas V.E.Kirsnickas.
 • Dėl rizikų netekti gan ženklios sumos – dėl galimo aplaidumo/neveikimo. Pristatė V.E.Kirsnickas.
 • Dėl ekstremalių sąlygų akvakultūroje. Pristatė Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gaminių asociacijos direktorius V.Andriuškevičius.
 • Informacija apie Tarybos reglamento (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje įgyvendinimą.
 • Dėl akvakultūros produktų perdirbimo kooperacijos; dėl negesintų kalkių naudojimo tvenkininėje žuvininkystėje. Pristatė V.Andriuškevičius.
 • Dėl asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ pateiktų klausimų. Pristatė V.E.Kirsnickas.
 • Kiti klausimai-diskusijos.

2017-05-15, Vilnius

2017 metų gegužės 15 dieną Žemės Ūkio Ministerijoje vyko ministerijos darbuotojų susitikimas su LR Žemės ūkio ministru Broniu Markausku, žuvininkystės sektoriaus atstovais. Renginyje dalyvavo ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė. Posėdžio metu aptartos esamos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemos, tame tarpe – ir ŽRVVG veikloje. Didžiausias dėmesys, susijęs su ŽRVVG problemomis, skirtas vietos plėtros investicinių programų administravimo klausimams: ilgas sprendimų priėmimo procesas, netinkamas VVG dokumentacijos pritaikymas ŽRVVG veiklai, diskutuotinos pačių taisyklių nuostatos bei jų interpretavimas, bei kiti klausimai.


2017-04-05, Vilnius

2017 metų balandžio 5 dieną bendrame susitikime dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento darbuotojai. Renginyje dalyvavo ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė. Susitikimo metu svarstyta ŽRVVG tinklo klausimai.


2017-02-28, Vilnius

2017 metų vasario 28 dieną viešbutyje „Vilnius Grand Resort“ įvyko  VPS atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinta Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija, kuri surinko 100 balų. Posėdyje dalyvavo ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė.