Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2019 metų renginiai

2019-10-17 dienos renginiai su ŽRVVG teritorijos gyventojais bei vietos valdžios atstovais ir kultūros atstovais Kazlų Rūdoje

2019 – 10 -17 dieną 12 val Kazlų Rūdos kultūros centre Pietvakarių ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė, administracijos darbuotojos susitiko su kultūros centro darbuotojais. Susitikimo tema: „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS. Vyko diskusija apie VPS įgyvendinimo galimybes, problemas.

2019-10- 17 dieną , 10 valandą Kazlų Rūdos savivaldybėje adresu Atgimimo g.12, Kazlų Rūdoje vyko susitikimas su Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  teritorijos gyventojais bei vietos valdžios atstovais. Labai džiugu, kad šiame susitikime atrado laiko ir dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorė Reda Kneizevičienė bei ekonominės plėtros skyriaus darbuotojai. ŽRVVG atstovai kaip visada išsamiai pristatė VPS įgyvendinimo aktualijas bei problemas, buvo aptarta vietos finansavimo ir valdymo principo svarba. Vyko diskusija su renginio dalyviais apie projektų idėjas įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo.

 

2019-09-10 dienos renginys su ŽRVVG teritorijos jaunimu Kazlų Rūdoje

2019-09-10 dieną 12val įgyvendinant 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytus horizontaliuosius principus ir prioritetus įvyko susitikimas su Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijos jaunimu. Susitikime dalyvavo ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė bei ŽRVVG administracijos darbuotojai. Renginyje buvo aptartos su VPS įgyvendinimo aktualijos, pristatyta kvietimų dokumentacija pagal visas 4 VPS priemones. Taip pat vyko aktyvi diskusija apie vietos projektų paraiškoms keliamus reikalavimus. Jaunimas buvo raginamas teikti vietos projektų paraiškas bei pasinaudoti suteikta galimybe gauti paramą.

 

2019-08-19 dienos renginys su ŽRVVG teritorijos gyventojais bei potencialiais paraiškų teikėjais

2019-08-19 dieną Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė organizavo renginį tema „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”

Renginys vyko Kazlų Rūdos savivaldybėje adresu Atgimimo g. 12 Kazlų Rūda. Renginyje dalyvavo nevyriausybinių organizacijų atstovai bei vietos gyventojai.

2019-08-12 dienos renginys Kazlų Rūdoje

2019-08-12 dieną 12 val Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje, adresu Atgimimo g. 12 vyko renginys, 2kurio tema: „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS”. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms. Renginyje su Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG atstovais dalyvavo nevyriausybinių organizacijų atstovai bei ŽRVVG teritorijos gyventojai. Vyko įdomi diskusija.

Ačiū visiems dalyvavusiems

2019-06-03 dienos renginys Alytuje

Įgyvendinant VPS numatytą Leader metodo partnerystės  principą 2019-06-03 dieną 14 val. Alytaus rajono savivaldybės patalpose, esančiose Pulko g.21 Alytuje, vyko susitikimas su pilietinės visuomenės, verslo bei vietos valdžios atstovais. Renginio tema ” Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, įgyvendinat VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  Vietos plėtros strategijoje numatytas priemones. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms. Labai džiugu, kad renginys sulaukė Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko dėmesio. Taip pat susitikime dalyvavo ir Alytaus rajono administracijos direktorė bei kiti vietos valdžios, verslo bei pilietinės visuomenės atstovai. Vyko aktyvi diskusija, į dalyviams kilusius klausimus išsamiai atsakė ŽRVVG administracijos darbuotojai.

Ačiū už dalyvavimą