Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2017m. gruodžio 05-08d dienų renginiai

Įgyvendinant LEADER metodo principus 2017m. gruodžio 05 -08 dienomis vyko renginiai, kuriuose Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotojai  susitiko su visų sektorių ( verslo, vietos valdžios bei pilietinės visuomenės) atstovais. Susitikimų metu buvo pristatyta apžvelgta 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, pristatyti VPS prioritetai ir priemonės, taip pat buvo supažindinama su aktualiausia VPS vykdymo informacija. Buvo diskutuota apie teritorinio principo svarbą, apie partnerystės stiprinimą tarp visų trijų sektorių atstovų, atsakyta į renginio dalyvių klausimus.