Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2017 12 13 Simnas (moterys)

Įgyvendinant Leader metodo principus bei horizontaliuosius principus ir prioritetus 2017 12 13 dieną Simno žemės ūkio mokykloje vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG atstovų susitikimas su moterimis. Renginio tema: ” VPS įgyvendinimas.  Projektų idėjų generavimas, siekiant didinti visuomenės bendruomeniškumą, bendrą sąmoningumą lyčių lygybės, nediskriminavimo klausimais, supažindinant su VPS teikiamomis galimybėmis, verslumo skatinimu”. Susitikimo metu buvo pristatyta ŽRVVG  2016 -2023 metų vietos plėtros strategija, papasakota apie jos įgyvendinimą, išsamiai pristatyta VPS prioritetai bei priemonės. Vyko diskusija, kurios metu buvo pateiki išsamūs atsakymai į dalyviams kilusius klausimus. Susirinkusios dalyvės  buvo paragintos teikti projektų paraiškas, pagal strategijoje numatytas investicines priemones.