Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Projekto pavadinimas Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas
Pareiškėjas   Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė
Paramos suma, Eur 3935,00 Eur (su PVM)
Projekto įgyvendinimo vieta (Rajonas / seniūnija / miesto / kaimo pavadinimas) gatvė Vytauto Gurevičiaus g. 10, Išlaužo k., išlaužo  sen. Prienų raj.
Paramos sutarties numeris Nr. PIET-AKVA-6.2.1-34.1/63VS-PV-22-1-05974-PR001
Priemonė „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7)
Projekto pavadinimas Žuvininkystės srities profesinius įgūdžių ugdymas
Pareiškėjas   Ąžuolinių kaimo bendruomenė
Paramos suma, Eur 8600,44 Eur (su PVM)
Projekto įgyvendinimo vieta (Rajonas / seniūnija / miesto / kaimo pavadinimas) gatvė Parko g.7, Ąžuolinių k. Simno seniūnija, Alytaus raj.,
Paramos sutarties numeris PIET-AKVA–6.2.1-25.1/63VS-PV-22-1-00003-PR001
Priemonė „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7)
Projekto pavadinimas Žmogiškojo kapitalo skatinimas, ugdant ir gilinant žuvininkystės srities profesinius įgūdžius
Pareiškėjas   Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija
Paramos suma, Eur 8176,00 Eur (su PVM)
Projekto įgyvendinimo vieta (Rajonas / seniūnija / miesto / kaimo pavadinimas) gatvė Pušyno g. 20-2  Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.,
Paramos sutarties numeris PIET-AKVA–6.2.1-25.1/63VS-PV-22-1-00002-PR001
Priemonė „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7)
Projekto pavadinimas UAB „KARPIS” investicijos į akvakultūrą”
Pareiškėjas UAB „KARPIS”
Paramos suma, Eur 82330 ,78 Eur (su PVM)
Projekto įgyvendinimo vieta (Rajonas / seniūnija / miesto / kaimo pavadinimas) gatvė Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.,
Paramos sutarties numeris PIET-AKVA–6.1.1.Ž-24.2/63VS-PV-21-1-08140-PR001
Priemonė Nr. BIVP-AKVA-1 „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”
Projekto pavadinimas Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymas
Pareiškėjas Prienų rajono savivaldybės administracija
Paramos suma, Eur 92640 ,00 Eur (su PVM)
Projekto įgyvendinimo vieta (Rajonas / seniūnija / miesto / kaimo pavadinimas) gatvė Veiverių miestelis, Prienų raj.,
Paramos sutarties numeris PIET-AKVA-SAVA-1-6.3.2.Ž-2.1-10-1/63VS-PV-21-1-08081
Priemonė Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1 Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams