Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2018-11-19 renginys Veiveriai

Įgyvendinant Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytas viešinimo priemones bei principus, 2018metų lapkričio 19 dieną 11 val. Kauno g.33 Veiveriuose , Prienų raj buvo organizuotas renginys, tema “ Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones “ Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo bei visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. ŽRVVG administracijos darbuotojai aptarę renginio temą kvietė dalyvius bendrai diskusijai, atsakė į kilusius klausimus.