Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2018-11-19 renginys Šilavotas

Įgyvendinant Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytas viešinimo priemones bei principus, 2018metų lapkričio 19 dieną 14 val. Šilavoto seniūnijoje, Prienų raj buvo organizuotas renginys, tema ” VPS įgyvendinimas ir teritorinio principo svarba. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ” Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo bei visuomenės poreikiams”, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”.   ŽRVVG administracijos darbuotojai aptarę renginio temą kvietė dalyvius bendrai diskusijai, atsakė į kilusius klausimus.