Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

VPS įgyvendinimo stebėsenos grupė

2022-08-25 dienos stebėsenos grupės susirinkimo protokolas

Stebėsenos grupės protokolas 2022-08-25

2016 -2023 metų VPS įgyvendinimo stebėsenos grupė:

  1. Aušra Tamašiūnienė      – valdžios atstovas
  2. Danguolė Jarmalavičienė             – pilietinės visuomenės atstovas
  3. Gustautas Januškevičius    – Verslo atstovas