Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

ŽRVVG informacija apie vykdomas konsultacijas

ŽRVVG konsultuoja darnus vystymo (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) klausimais ir ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo metu numatoma organizuoti gerosios praktikos patirties sklaidos mainus tiek vietos, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) klausimais.