Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2017m Gruodžio 18

Įgyvendinant Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG 2016-2023 metų, vietos plėtros strategijos, LEADER metodo principą”Iš apačios į viršų, 2017metų gruodžio 18 dieną ŽRVVG darbuotojai susitiko su verslo ir valdžios atstovais, pilietinės visuomenės atstovais. Susitikimas vyko adresu: Kauno g.2 Prienai.

Susitikimo metu buvo pateikta informacija apie Leader metodo principo „Iš apačios į viršų svarbą, VPS įgyvendinimo rezultatus ir pristatytas visų partnerių – bendruomeninių organizacijų, NVO, pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovų indėlis į VPS įgyvendinimą.