Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2017 12 11 Bebruliškė

2017 12 11 Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG buvo pakviesta dalyvauti Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacijos susirinkime, kuriame , įgyvendinant Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytas viešinimo priemones bei principus, susirinkusiems renginio dalyviams, ŽRVVG  viešųjų ryšių specialistė, pristatė VPS viešinimo eigą, jos metu kylančius sunkumus ir galimus jų sprendimo būdus. Taip pat trumpai buvo pristatyta VPS įgyvendinimo eiga, bei su ja susijusios problemos, VPS prioritetai bei priemonės. Susitikimo metu buvo susitarta bendradarbiauti organizuojant bendrus reginius.