Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2017 12 19 Kultūra

2017 12 19 dieną Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG darbuotojai susitiko su Kazlų Rūdos kultūros centro darbuotojais. Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG veikla, kultūros centro darbuotojai supažindinti su ŽRVVG 2016 -20123 metų vietos plėtros strategija, aptartos VPS prioritetų priemonės ir veiklos sritys, jų aktualijos, bei subtilybės. Susitikimo metu buvo sutarta bendradarbiauti regiono bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinime, aptartos jaunimo meninės – kultūrinės aktyvumo skatinimo galimybės.