ruta.martisiene@gmail.com
Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG

Valdybos posėdžiai

2021-01-28

2021-01-27 valdybos-posėdžio darbotvarkė

2021-01 – 27 dienos. Pietvakarių ZRVVG valdybos susirinkimo protokolas

2020-11-03

Valdybos-posėdžio-darbotvarkė-2020-11-03

Valdybos posėdžio protokolas  2020 11 03

2020 – 06- 12

Valdybos-susirinkimo-darbotvarke-2020-06-10

2020-06-10 protokolo Nr. 2020-1 su priedais

2020-01-30

Valdybos posėdžio 2020-01-29 darbotvarkė

 2020 01 29 dienos valdybos posėdžio protokolas

2019-10-28

Valdybos posėdžio darbotvarke 2019-10 25

2019 10 25 dienos valdybos posėdžio protokolas

2019-09-16

2019 -09- 16 dienos Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas

PAK medziaga

2019-09-16 PAK protokolas

Nutariamoji dalis 2019-09-16 Nr. 1

 

2019-05-29 dienos valdybos posėdžio protokolas

2019 -05-29 dienos Pietvakarių ŽRVVG valdybos posėdžio protokolas

2019-01-29 dienos Valdybos posėdžio protokolas

Valdybos posėdzio protokolas 2019 01 29

2018 09 15

Valdybos narių posėdžio vykusio  2018-09-14 protokolas su priedais

2018 08 01

2018 08 01 valdybos posėdis neįvyko, kadangi į susirinkimą atvyko mažiau nei 50 proc. valdybos narių

2018 05 30

2018 05 30 valdybos posėdis neįvyko, kadangi į susirinkimą atvyko mažiau nei 50 proc. valdybos narių

2018 01 31

2018 metų sausio 30 dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstoma bei tvirtinama  ŽRVVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 2017 metinė įgyvendinimo ataskaita.

Valdybos posėždio darbotvarkė 2018-01-30

Valdybos posėdzio protokolas 2018 01 30

 

2017 metų gruodžio 18 dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomas bei tvirtinamas ŽRVVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 10 dalies „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ pakeitimas.

Valdybos posėždio darbotvarkė 2017-12-18

Valdybos posėdžio protokolas 2017 12 18

2017 metų lapkričio 24  dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi ŽRVVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonių intensyvumo keitimas ir tvirtinimas.

Valdybos posėdžio  darbotvarkė 2017-11-24

Valdybos posėdžio protokolas 2017 11 24

2017-10-27

2017 metų spalio 27 dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi bei tvirtinami ŽRVVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos Vietos projektų atrankos kriterijai, sprendžiamas strategijoje numatytų priemonių paramos intensyvumo pakeitimo klausimas, diskutuota bendrais asociacijos veiklos klausimais.

 

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas

 

2017-04-28

Valdybos posėdžio 2017-04-28 darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas 2017-04-28