Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

2017 12 13 Simnas

Įgyvendinant Leader metodo principus bei horizontaliuosius principus ir prioritetus 2017 12 13 dieną Simno žemės ūkio mokykloje vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG atstovų susitikimas su jaunimu. Renginio tema: ” VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti  įgyvendinamų projektų kokybę”. Susitikimo metu buvo pristatyta ŽRVVG  2016 -2023 metų vietos plėtros strategija, papasakota apie jos įgyvendinimą, išsamiai pristatyta VPS prioritetai bei priemonės. Vyko diskusija, kurios metu buvo pateiki išsamūs atsakymai į dalyviams kilusius klausimus. Jaunimas buvo kviečiamas aktyviai teikti projektų paraiškas bei prisidėti prie VPS sėkmingo  įgyvendinimo.