Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

Naujienos

2022-11-04

2022 m. lapkričio  3  dieną 15:00 val. įvyko nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.  kuriame buvo pritarta 2016-2023 metų VPS  pakeitimui

2022-10-31

2022 m. lapkričio  3  dieną 15:00 val. įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.  Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkimą bus atsiųsta į jūsų el. paštą.
Darbotvarkė:
1. Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  vietos plėtros strategijos  keitimas
2. Bendrieji klausimai
 
2022-10-28

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2022 m. spalio  27 dieną baigėsi kvietimų  Nr. 33 ir 34  teikti vietos projektus skelbimų galiojimo laikas. Buvo gautos 2 paraiškos:

Pagal VPS priemonę ” Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas” buvo gauta 1 paraiška, prašoma paramos suma – 3935 Eur 40 ct.

Pagal VPS priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” gauta 1 paraiška. Prašoma paramos suma -112 155Eur 83 ct.

 

2022-10-24

Spalio 18-20 d. Pietvakarių Lietuvos atstovai lankėsi Figuera da foz, Portugalijoje vykusioje konferencijoje. Tema – „Tvari mėlynoji ekonomika“ (CLLD Seminar on the Sustainable Blue Economy). Renginio tikslas – padėti VVG/ŽVVG apgalvoti atsiveriančias skirtingas mėlynosios ekonomikos galimybes: tvarus mėlynasis turizmas, pakrančių zonų valdymas, žiedinė ekonomika, inovacijos ir kitas.

  

2022-10-24

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG nuo 2022m. spalio  31 dienos 8:00 valandos iki 2022m. gruodžio 6 dienos 17 valandos kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal  „Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG vietos plėtros strategijos”  priemonę:

 • Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo  ir visuomenės poreikiams” Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1

Išsamią informaciją bei pareiškėjams skirtą dokumentaciją rasite skiltyje 2016-2023 laikotarpio kvietimai

2022-10-07

2022 m. spalio  17  dieną 11:00 val. įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Bus tvirtinama Kvietimų Nr.35;  dokumentacija. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkima bus atsiųsta į jūsų el. paštą.
Pridedama posėdžio darbotvarkė

 

2022-09-06

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG nuo 2022m. RUGSĖJO  09 dienos 8:00 valandos iki 2022m. SPALIO 27 dienos 17 valandos kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal 2 „Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG vietos plėtros strategijos”  priemones:

 • „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas” Nr. BIVP-AKVA-7
 • „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” Nr.BIVP-AKVA-3

Išsamią informaciją bei pareiškėjams skirtą dokumentaciją rasite skiltyje 2016-2023 laikotarpio kvietimai

2022-09-02

2022-09-06 dieną 13 va., įvyks nuotolinis (Zoom platforma)informacinis renginys su pilietinės visuomenės ir verslo atstovais. Renginio tema „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir pareiškėjus pateikusius paraiškas, pasidalinti patirtimi apie kylančius iššūkius įgyvendinant projektus, pasidalinti gerąja patirtimi.  Prašau registruotis el., paštu ruta.martisiene@gmail.com, plzrvvg@gmail.com  taip pat telefonu +370 61535793, +370 684 80183.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Prisijungimą susitikimui atsiųsime renginio dieną į jūsų nurodytus El.paštus.

 

2022-08-19

2022 m. rugpjūčio  25  dieną 13:00 val.įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG stebėsenos grupės posėdis.
Pridedama posėdžio darbotvarkė

 

2022-08-19

2022 m. rugpjūčio  25  dieną 11:00 val. įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Bus tvirtinama Kvietimų Nr.33 ; Nr.34;  dokumentacija. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkima bus atsiųsta į jūsų el. paštą.
Pridedama posėdžio darbotvarkė

Valdybos-posėdžio-darbotvarkė 2022-08-25

 

2022-06-23

Horizontalieji principai ir prioritetai: Kultūra

2022-06-22 dieną, 17:30 val. adresu Trakelio g.1, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų raj sav., įvyko renginys, kurio tema „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS” . Renginyje dalyvavo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė, administracijos darbuotojai. Buvo aptarti  pristatymo metu  renginio dalyviams kilę klausimai, vyko įdomi diskusija.

Ačiū susirinkusiems

 

2022-06-22

Horizontalieji principai ir prioritetai: Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas

2022-06-27 dieną, 17:30 val. adresu Prienų g.13 Stakliškių k., Prienų raj sav., įvyks renginys, kurio tema „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ” Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. ” Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms . Renginyje dalyvaus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė, administracijos darbuotojai.

Darbotvarkė:

 1. Medžiagos/informacijos pristatymas
 2. Bendros diskusijos.

KVIEČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI

 

2022-06-21

 2022-06-20 dieną 13:30 val ., nuotoliniu būdu (Zoom programa) vyko informacinis renginys „Iš apačios į viršų“ principas. Tema: „Informacinis renginys  vietos gyventojams, potencialiems pareiškėjams tema  „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“
Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotojai dar kartą aptarė paraiškų teikimo aktualijas, keliamus reikalavimus dokumentacijai. Kadangi dalyvavo visų  ŽRVVG teritorijos savivaldybių atstovai, jų buvo paprašyta plačiai skleisti žinią apie dar likusią paskutinę galimybę   teikti paramos paraiškas. Visų dalyvių buvo paprašyta apgalvoti naujų paraiškų teikimo galimybes. Taip pat trumpai buvo aptarta artėjančio laikotarpio programa, jos priemonės bei išklausyti renginio dalyvių lūkesčiai.
 
Darbotvarkė:
 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2022-06-20

2022 m. birželio   20 d.  13 val., nuotoliniu būdu (Zoom programa) įvyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja valdybos narė, kurią delegavo Prienų rajono savivaldybės taryba. Aptarti bendrieji ŽRVVG reikalai. 

 

2022-06-15

KVIEČIAME Į RENGINĮ

Horizontalieji principai ir prioritetai: Kultūra

2022-06-22 dieną, 17:30 val. adresu Trakelio g.1, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų raj sav., įvyks renginys, kurio tema „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS” . Renginyje dalyvaus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė, administracijos darbuotojai.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

KVIEČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI

 

2022-06-15

„Iš apačios į viršų“ principas: 
2022-06-20 dieną 13:30 val ., nuotoliniu būdu (Zoom programa) vyks informacinis renginys:
Tema. Informacinis renginys  vietos gyventojams, potencialiems pareiškėjams tema  „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“
 
Darbotvarkė:
 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Regitruotis prašome el.paštu  ruta.martisiene@gmail.com plzrvvg@gmail.com arba tel.,861535793; 868 48018

2022-06-02

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

 1. Kazlų Rūdos savivaldybė 2. UAB „Virtual business corporation” 3. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras” 4.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija 5. UAB „KARPIS” 6.AB „Išlaužo žuvis” 7.  Alytaus rajono savivaldybė 8. Prienų rajono savivaldybė 9. Išlaužo kaimų bendruomenė  10.Ąžuolinių kaimo bendruomenė 11. Bebruliškės kaimo bendruomenė

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks 2022 m. birželio   20 d.  13 val., nuotoliniu būdu (Zoom programa)

 

Prašome informuoti apie e. laiško gavimą el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com . Tai būtina

 PRIDEDAMA: Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio-susirinkimo-darbotvarke 2022m 06 mėn 20 d.

Darbotvarkė ir susirinkimo vieta pagal poreikį gali būti koreguojama

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  valdyba

Tel., 861535793

 

2022-05-24 

2022-05-23 dieną 10 val įvyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG , Vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstytos ir patvirtintos gautų vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos

2022-05-16

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG informuoja, kad 2022 05 23  dieną  13 valandą įvyks nuotolinis  informacinis renginys , kurio tema „Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, vietos valdžios atstovais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai  prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo“.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Norintys dalyvauti prašome registruotis  el. paštu ruta.martisiene@gmail.com; plzrvvg@gmail.com arba telefonu +370 61535793

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG informuoja, kad 2022 05 13  dieną  14 valandą įvyks nuotolinis  informacinis renginys ZOOM programa ,   vietos gyventojams, potencialiems pareiškėjams tema  „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Norintys dalyvauti prašome registruotis  el. paštu ruta.martisiene@gmail.com; plzrvvg@gmail.com arba telefonu +370 61535793

 

ŽRVVG vietos projekto atrankos komiteto nariams

DĖL VIETOS PROJEKTO ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO

Informuojame, kad planuotas  Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris turėjo įvykti 2022 m. gegužės 13  dieną 13.00 val. nuotoliniu būdu (ZOOM programa) NEĮVYKS.

Posėdis perkeliamas į 2022 m. gegužės 23 dieną 10 val.

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 

    Informuojame, kad 2022 m. gegužės 13d. (penktadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 13.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

 

2022-04-29

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG nuo 2022m. gegužės 1 dienos 8:00 valandos iki 2022m. birželio 16  dienos 17 valandos kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal 2 „Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG vietos plėtros strategijos”  priemones:

 • „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas” Nr. BIVP-AKVA-7
 • „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” Nr.BIVP-AKVA-3

Išsamią informaciją bei pareiškėjams skirtą dokumentaciją rasite skiltyje 2016-2023 laikotarpio kvietimai

 

2022-04-05

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

 1. Kazlų Rūdos savivaldybė 2. UAB „Virtual business corporation” 3. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras” 4.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija 5. UAB „KARPIS” 6.AB „Išlaužo žuvis” 7.  Alytaus rajono savivaldybė 8. Prienų rajono savivaldybė 9. Išlaužo kaimų bendruomenė  10.Ąžuolinių kaimo bendruomenė 11. Bebruliškės kaimo bendruomenė

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks 2022 m. balandžio   22 d.  11 val., adresu: Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.,

Apie savo dalyvavimą prašytume pranešti  iki š. m. balandžio  18 d. (imtinai) el.p.: ruta.martisiene@gmail.com

Prašome informuoti apie e. laiško gavimą el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com . Tai būtina

 PRIDEDAMA: Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Darbotvarkė ir susirinkimo vieta pagal poreikį gali būti koreguojama

Visuotinio-susirinkimo-darbotvarke 2022m 04 mėn 22 d.

2022-04-05

Gerbiami Valdybos nariai

2022 m. balandžio 12  dieną 11:00 val.įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Bus tvirtinama Kvietimų Nr.31 ; Nr.32  dokumentacija. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkima bus atsiųsta į jūsų el. paštą.
Pridedama posėdžio darbotvarkė .
 

2022-02-25

2022-02-24 dieną  15:30 įvyko nuotolinis informacinis renginys . Renginyje dalyvavo ir jį vedė Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotojai bei pirmininkė Rūta Martišienė. Renginio metu buvo pristatyta šiuo metu vykstančių kvietimų  dokumentacija pagal VPS  priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Buvo atsakyta į iškilusius klausimus. Renginio vedantieji kvietė aktyviai teikti paraiškas, pagal šiuo metu paskelbtus kvietimus.

2022-02-17

DĖMESIO 

2022-02-24 dieną 15:30 , nuotoliniu būdu vyks informacinis renginys su pilietinės visuomenės, verslo  bei valdžios atstovais. Renginio tema :

Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS  priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Renginio vykdymo vieta (adresas): Nuotoliniu būdu (ZOOM ). Visi norintys dalyvauti, prašau kreipkitės telefonu 861535793 arba el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

2022-01-21

Gerbiami Valdybos nariai
 
2022 m. sausio  28  dieną 11:00 val.įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Bus svarstoma ir tvirtinama Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ (toliau – VPS) 2021 metinės įgyvendinimo ataskaita.  Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkimą bus atsiųsta į jūsų el. paštą.
Pridedama posėdžio darbotvarkė .
 

2022-01-12

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG nuo 2022m. sausio 14 dienos 8:00 valandos iki 2022m. kovo 7 dienos 17 valandos kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal 4 „Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG vietos plėtros strategijos”  priemones:

 • „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas” Nr. BIVP-AKVA-7
 • „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo  ir visuomenės poreikiams” Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1
 • „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” Nr.BIVP-AKVA-3
 • „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”  Nr. BIVP- AKVA-1

Išsamią informaciją bei pareiškėjams skirtą dokumentaciją rasite skiltyje 2016-2023 laikotarpio kvietimai

 

2021-12-23

Gerbiami Valdybos nariai

2021 m. gruodžio  30  dieną 11:00 val.įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Bus tvirtinama Kvietimų Nr.27 ; Nr.28; Nr. 29 ir Nr.30 dokumentacija. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkima bus atsiųsta į jūsų el. paštą.
Pridedama posėdžio darbotvarkė .
 
 
 

2021-12-06

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 

Informuojame, kad 2021 m.gruodžio 10 d. (penktadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 14.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

 APIE SAVO DALYVAVIMĄ POSĖDYJE PRAŠAU PRANEŠTI IKI 2021m. gruodžio 9 val. el.paštu:

ruta.martisiene@gmail.com

Maloniai prašome dalyvauti.

Pagarbiai,

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono

vietos veiklos grupės administracija

2021-12-06

2021 12 16 dieną 12 val organizuojamas susitikimas su ŽRVVG teritorijos gyventojais. Renginio tema: ” VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”. Renginio vykdymo vieta  Kauno g.2 Prienai , Prienų rajono savivaldybė.

Kviečiame dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2021-12-03

Gerbiami valdybos nariai
 
2021 m. gruodžio 10 dieną 15:10 val. įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkimą bus atsiųsta į jūsų el. paštą
Pridedama posėdžio darbotvarkė ir dokumentus susipažinimui.
 
 
2021-12-03
 
2021-12-09 dieną 13 val nuotoliniu būdu (ZOOM) įvyks Informacinis renginys ŽRVVG teritorijos  gyventojams, potencialiems pareiškėjams. Renginio  tema  „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Į renginį prašome registruotis telefonu +370 61535793 arba el. paštu : ruta.martisiene@gmail.com. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.
2021-11-18

Informuojame, kad 2021 metų lapkričio 23 dieną 13 val planuojamas  su  vietos valdžios atstovais, pilietinės visuomenės atstovais, bendruomenėmis. Renginio tema „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. ” Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms. Bus aptariamas Kazlų Rūdos savivaldybės įgyvendintas projektas, pasidalinta gerąją patirtimi bei kilusiais sunkumais jš įgyvendinant. Renginys vyks Kazlų Rūdoje, Atgimimo g. 1 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patalpose.

Kviečiame į renginį registruotis telefonu 8 615 35793 arba elektroniniu paštu : ruta.martisiene@gmail.com

Tikimės aktyvaus ŽRVVG teritorijos gyventojų, bendruomenių,  vietos valdžios bei verslo atstovų dalyvavimo.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

 2021-11-18

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 

    Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 26 d. (penktadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

 APIE SAVO DALYVAVIMĄ POSĖDYJE PRAŠAU PRANEŠTI IKI 2021m. lapkričio 24 dienos 17 val. el.paštu:

ruta.martisiene@gmail.com

            Maloniai prašome dalyvauti.

Pagarbiai,

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono

vietos veiklos grupės administracija

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 26

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė  (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti  vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją VPS priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, kodas BIVP-AKVA-3:

Remimos veiklos:

kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu; kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 6 ir 7 straipsnių; kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje, Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba planuojančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. 8:00 val. iki 2021 m. lapkričio 22  d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamosadresu: : Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdossavivaldybė darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu: Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdossavivaldybė, elektroniniu paštu: ruta.martisiene@gmail.com, plzrvvg@gmail.com, telefonais: (8 615) 35793, (8 684) 80183.

Platesnę informaciją ir kvietimo dokumentaciją rasite skiltyje 2016-2023 laikotarpio kvietimai, Kvietimas Nr.26

 

2021-09-17

Gerbiami pareiškėjai!!!

Nuo 2021  – 09- 21 dienos galite teikti paraiškas pagal priemonę ” Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”  Kvietimo Nr. 25. Paraiškos bus priimamos iki 2021 metų rugsėjo  mėn. 20 dienos. Kviečiame visas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijoje esančias  asociacijas (turinčias sąsajas su žuvininkyste),  teikti Vietos projekto paraiškas  ir pasinaudoti puikia galimybe įgyvendinti projektus su parama .

Detali informacija pateikiama skiltyje  2016-2020 metų laikotarpio kvietimai. Kvietimas Nr.25

 

2021-09-06

2021 m. rugsėjo 13 d. 13:00 val. organizuojamas informacinis nuotolinis renginys – susitikimas su jaunimo atstovais.

Renginio tema: „Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos pareiškėjams”.

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir registruotis tel., 8 61535793; 8 68480183 bei el. paštu: ruta.martisiene@gmail.com

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2021-09-03

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

 1. Kazlų Rūdos savivaldybė 2. UAB „Virtual business corporation” 3. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras” 4.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija 5. UAB „KARPIS” 6.AB „Išlaužo žuvis” 7.  Alytaus rajono savivaldybė 8. Prienų rajono savivaldybė 9. Išlaužo kaimų bendruomenė 10.Alytaus rajono Alvolės ir Daugų seniūnijų  Melioracijos statinių naudotojų asociacija 11.Ąžuolinių kaimo bendruomenė 12. Bebruliškės kaimo bendruomenė

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. rugsėjo   20 d.  11 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj

Apie savo dalyvavimą prašytume pranešti  iki š. m. rugsėjo  16d. (imtinai) el.p.: ruta.martisiene@gmail.com

Visuotinio-susirinkimo-darbotvarke 2021 09 20

2021-09-03

2021-09-02 dieną įvyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo tvirtinamos Kvietimo Nr.24  Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitos, pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”.  PAK posėdyje buvo nutarta skirti paramą vietos projektui „AB „Išlaužo žuvis” ūkio modernizavimas diegiant inovacijas” ir vietos projektui „UAB „KARPIS” investicijos į akvakultūrą” ir teiki šiuos projektus tolimesniam vertinimui. Bendra prašoma paramos suma – 249890,78 Euro

2021-08-24

ŽRVVG vietos projekto atrankos komiteto nariams, stebėtojams

DĖL VIETOS PROJEKTO ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO

Informuojame, kad planuotas  Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris turėjo įvykti 2021 m. rugpjūčio 25  dieną 12.00 val. nuotoliniu būdu (ZOOM programa) NEĮVYKS.

Posėdis perkeliamas į 2021 m. rugsėjo 2 dieną 12 val.

 

2021-08-19

Gerbiami valdybos nariai
 
2021 m. rugpjūčio 25 dieną 13:30 val. įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti.  Nuoroda prieš susirinkima bus atsiųsta į jūsų el. paštą
Pridedama posėdžio darbotvarkė
 
 

2021-08-18

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

     Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 25 d. (Trečiadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 12.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

 

      Pridedame posėdžio posėdžio medžiagą ir darbotvarkę .

       Maloniai prašome dalyvauti.

    2021 08 25 metų PAK medžiaga

2021-08-10

2021-08-17 dieną 13 val. Prienuose  adresu Kauno g.2 įvyks informacinis renginys su pilietinės visuomenės bei verslo atstovais.  Renginio tema:” Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams’, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”,” Akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos paraiškoms”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

2021-08-10

2021-08-09 baigėsi paraiškų priėmimas pagal Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG VPS priemonių kvietimus Nr.23 ir Nr.24 . Pagal Kvietimo Nr. 24    VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ Nr. BIVP-AKVA-1  sulaukta dviejų paraiškų . Vietos projektus numato vykdyti  . Artimiausiu metu bus pradėtas paraiškų administracinis ir kokybės vertinimas.

2021-08-02

2021m. liepos 30 dieną įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinta vietos projekto paraiška, Pagal  VPS II prioriteto „ŽRVVG regiono socialinės gerovės plėtra, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją” VPS priemonė „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams” (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1). Pareiškėjas Prienų rajono savivaldybės administracija. Projekto pavadinimas „Veiverių miestelio laisvalaikio erdvės sutvarkymas”. Paramos suma 96 065 ,00 Eurų. Projektas bus pateiktas Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tolimesniam vertinimui.

2021-07-27

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 

    Informuojame, kad 2021 m. liepos 30 d. (PENKTADIENĮ) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 12.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

DALYVAVIMAS BŪTINAS

Pridedama posėdžio medžiaga

PAK posėdžio medžiaga 2021 07 30

2021-06-30

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS  Nr.24

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė  (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti  vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS)   Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją   VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ Nr. BIVP-AKVA-1

Remiamos veiklos:

Produktyvios investicijos į akvakultūrą, akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas, plėtojant papildomą veiklą;akvakultūros veiklos įvairinimas investuojant į kitus ekonomikos sektorius.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra, Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. liepos 01  d. 8:00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 09d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamosadresu: : Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdossavivaldybė darbo dienomis darbo metu

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu: Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdossavivaldybė, elektroniniu paštu: ruta.martisiene@gmail.com, plzrvvg@gmail.com, telefonais: (8 615) 35793, (8 684) 80183.

Platesnę informaciją ir kvietimo dokumentaciją rasite skiltyje 2016-2023 laikotarpio kvietimai

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 23

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė  (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti  vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją VPS priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“, kodas BIVP-AKVA-3:

Remimos veiklos:

kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu; kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 6 ir 7 straipsnių; kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje, Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba planuojančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. liepos 01 d. 8:00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 09  d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamosadresu: : Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdossavivaldybė darbo dienomis darbo metu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu: Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdossavivaldybė, elektroniniu paštu: ruta.martisiene@gmail.com, plzrvvg@gmail.com, telefonais: (8 615) 35793, (8 684) 80183.

Platesnę informaciją ir kvietimo dokumentaciją rasite skiltyje 2016-2023 laikotarpio kvietimai

 

2021-06-21

2021 m. birželio 18 dieną 10 val. įvyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  valdybos posėdis, kuriame buvo patvirtinta Kvietimų Nr.23 ir  Nr. 24 dokumentacija, priimtas naujas asociacijos narys, svarstyti kiti bendrieji klausimai.

Gerbiami valdybos nariai
 
2021 m. birželio 18 dieną 10:00 val. įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkimą bus atsiųsta į jūsų el. paštą
Pridedama posėdžio darbotvarkė ir dokumentus susipažinimui.
 
 
2021-06-09
Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG informuoja, kad 2021 06 16  dieną  12 valandą įvyks informacinis renginys , kurio tema „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”. Renginys vyks Ąžuolinių kaime, Alytaus rajono savivaldybė, Ąžuolinių kaimo bendruomenės patalpose. Kviečiame aktyviai dalyvauti

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.
 
2021-06-09
Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG informuoja, kad 2021 06 13  dieną  12 valandą įvyks informacinis renginys , kurio tema
„ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS.
Renginio vieta: S.Daukanto 19 Kazlų Rūda.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.
Kviečiame aktyviai dalyvauti
 
-Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG informuoja, kad 2021 06 13  dieną  15 valandą įvyks informacinis renginys , kurio tema
„Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones pristatymas. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.”
Renginio vieta: Išlaužo kaimų bendruomenės patalpose. Išlauže Prienų raj.
 

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2021-05-14

ŽRVVG vietos projekto atrankos komiteto nariams

DĖL VIETOS PROJEKTO ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO

Informuojame, kad planuotas  Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris turėjo įvykti 2021 m. gegužės 17 dieną 13.00 val. nuotoliniu būdu (ZOOM programa) neįvyks.

 Apie naują posėdžio datą ir laiką ŽRVVG vietos projekto atrankos komiteto nariai bus informuoti  artimiausiu metu.

 

2021-05-12

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 Informuojame, kad 2021 m. gegužės  17 d. (pirmadienį)  vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 13.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

 Pridedama posėdžio darbotvarkė

Darbotvarke-2021-05-17 PAK

    Maloniai prašome dalyvauti.

 

2021-05-11
Pranėšame, kad 2021 m. gegužės  11 d. (antradienį) turėjęs įvykti Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa), laikomas neįvykusiu, kadangi nebuvo kvorumo
 
2021-05-06

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 Informuojame, kad 2021 m. gegužės  11 d. (antradienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

 Pridedama posėdžio darbotvarkė

    Maloniai prašome dalyvauti.

Darbotvarke-2021-05-11 PAK

2021 -04 -30

Gerbiami pareiškėjai!!!

Nuo 2021  – 05- 03 dienos galite teikti paraiškas pagal priemonę ” Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”  Kvietimo Nr. 22. Paraiškos bus priimamos iki 2021 metų birželio mėn. 30 dienos. Kviečiame visas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijoje esančias  asociacijas (turinčias sąsajas su žuvininkyste),  teikti Vietos projekto paraiškas  ir pasinaudoti puikia galimybe įgyvendinti projektus su parama .

Detali informacija pateikiama skiltyje  2016-2020 metų laikotarpio kvietimai. Kvietimas Nr.22

 
 
2021-04-12
Gerbiami valdybos nariai
 
2021 m. balandžio 19 dieną 10:30 val.įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkima bus atsiųsta į jūsų el. paštą
Pridedama posėdžio darbotvarkė ir dokumentai susipažinimui.
 
 2021-04-08

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 Informuojame, kad 2021 m. balandžio 19 d. (pirmadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.00 val.Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

 Pridedama posėdžio darbotvarkė

    Maloniai prašome dalyvauti.

Pagarbiai,

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono

vietos veiklos grupės administracija

Darbotvarke 2021-04-19

2021-03-30

Informuojame, kad 2021 metų kovo 31 dieną 14 val nuotolinis renginys neįvyks ir yra  perkeliamas į 2021 metų balandžio 8 dieną. 10 val.

2021-03-17

Informuojame, kad 2021 metų kovo 31 dieną 14 val planuojamas nuotolinis renginys  su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais. Renginio tema „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. ” Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

Kviečiame į renginį registruotis telefonu 8 615 35793 arba elektroniniu paštu : ruta.martisiene@gmail.com

Tikimės aktyvaus ŽRVVG teritorijos gyventojų, bendruomenių,  vietos valdžios bei verslo atstovų dalyvavimo.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2021-03-16

Baigėsi paraiškų priėmimas pagal Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG VPS priemonių kvietimą Nr.21. Sulaukta dviejų paraiškų. Vietos projektus numato vykdyti Išlaužo kaimų bendruomenė ir Prienų rajono savivaldybės administracija. Artimiausiu metu bus pradėtas paraiškų administracinis ir kokybės vertinimas.

Kvietimo Nr.21 informacija apie uzregistruotas vietos projekto paraiškas

2021-01-20

PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS!!!!!!

Informuojame, kad 2021 m. sausio 27 dieną 14 val. nuotoliniu būdu vyks  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Prisijungimas bus atsiųstas į jūsų nurodytus el.paštus.

2021-01-27 valdybos-posėdžio darbotvarkė

2021-01-14

Gerbiami pareiškėjai!!!

Nuo 2020  – 01- 15 dienos galite teikti paraiškas pagal priemonę ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”  Kvietimo Nr. 21. Paraiškos bus priimamos iki 2021 metų kovo mėn. 15 dienos. Kviečiame visas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijoje esančias  asociacijas (turinčias sąsajas su žuvininkyste), vietos valdžios institucijas (savivaldybes) teikti Vietos projekto paraiškas  ir pasinaudoti puikia galimybe įgyvendinti projektus su parama (paramos vietos projektui įgyvendinti  lyginamoji dalis net 95 proc.), tad nuosavas indėlis projektui įgyvendinti  tik 5 proc.

Detali informacija pateikiama skiltyje  2016-2020 metų laikotarpio kvietimai. Kvietimas Nr.21

Dėl informacijos ir konsultacijų galite kreiptis telefonais +370 61535793; +370 684 80183

Taip pat galite rašyti el paštu: ruta.martisiene@gmail.com; plzrvvg@gmail.com

2020-11-16

Gerbiami pareiškėjai! Nuo 2020-11-18 jau galite teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” Kvietimas Nr.20. Paraiškos priimamos iki 2021 metų sausio 14 dienos. Prašome aktyviai teikti paraiškas ir pasinaudoti parama.

Detali informacija pateikiama skiltyje  2016-2020 metų laikotarpio kvietimai.

Dėl informacijos ir konsultacijų galite kreiptis telefonais +370 61535793; +370 684 80183

Taip pat galite rašyti el paštu: ruta.martisiene@gmail.com; plzrvvg@gmail.com

2020-11- 13

DĖMESIO PAREIŠKĖJAMS

Skelbiami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas paramai gauti pagal priemones: „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”  kvietimas Nr. 18 (paraiškos priimamos nuo 2020 m. lapkričio 16 dienos iki 2021 sausio 14 dienos) ir „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas” kvietimas Nr.19 (paraiškos priimamos nuo 2020 m. lapkričio 17 dienos iki 2021 sausio 14 dienos)

Detali informacija skiltyje 2016-2023 metų laikotarpio kvietimai.

 

2020-10-20

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos nariams

2020 m. lapkričio  3 d. 14.00 val. adresu Kauno pl. 2c Išlauže, Prienų raj. vyks  Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas.  Kviečiame dalyvauti.

Valdybos-posėdžio-darbotvarkė-2020-11-03

2020-10-19

SVARBU!!!!!

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai išplatinus pranešimą, kad nuo 2020-10-19 dienos yra stabdomas gyvas asmenų aptarnavimas ir patekimas į savivaldybės patalpas,  pranešame, kad susitikimas vyksiantis 2020-10-20 dieną 11:30 val.  bus vykdomas nuotoliniu būdu per programėlę ZOOM.Renginio tema:”VPS įgyvendinimas. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Bus pristatyti keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.. Renginį ves ŽRVVG administracijos darbuotojai,   pirmininkė Rūta Martišienė.  Visus susidomėjusius kviečiame registruotis susitikimui tel., 861535793 arba el.paštu ruta.martisiene@gmail.com

 

2020-10-14

2020-10-20 dieną 15 val.,adresu Pušyno g.26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., vyks Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  stebėsenos komiteto posėdis, kuriame bus nagrinėjami , aptariami ir vertinami VPS tarpiniai rezultatai, taip pat VPS įgyvendinimo problemos ir aktualijos.

Pirmininkė Rūta Martišienė

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2020-10-13

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

1. Kazlų Rūdos savivaldybė

2. UAB „Virtual business corporation”

3. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras”

4.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija

5. UAB „KARPIS”

6.AB „Išlaužo žuvis”

7.  Alytaus rajono savivaldybė

8. Prienų rajono savivaldybė

9. Išlaužo kaimų bendruomenė

10. Alytaus rajono Alvolės ir Daugų seniūnijų  Melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. LAPKRIČIO 3 d. 11 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj

Apie savo dalyvavimą prašytume pranešti ne vėliau kaip iki š. m. spalio 29 d. (imtinai) el.p.: ruta.martisiene@gmail.com

Prašome informuoti apie e. laiško gavimą el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com . Tai būtina

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdyba

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio-susirinkimo-darbotvarke-2020-11-03

2020-10-13

2020-10-20 dieną 11:30 val.  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pastate adresu Atgimimo g.12, Kazlų Rūda, vyks renginys tema : VPS įgyvendinimas” Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Bus pristatyti keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.. Renginį ves ŽRVVG administracijos darbuotojai.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2020-10-20 dieną 17.30 val  Kazlų Rūdos kultūros centre , adresu Daukanto g. 19, Kazlų Rūda vyks susitikimas su. ŽRVVG teritorijos bendruomenių atstovais ir kultūros sektoriaus darbuotojais. Renginio tema” ŽRVVG teritorijos ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS”. Kviečiame aktyviai dalyvauti

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2020-10-01

2020-10-05 dieną 12 val. adresu Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., įvyks Renginys tema „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2020-09-02

2020 -09-07 dieną 13 val., Simne  įvyks Renginys  tema  „Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

2020-07- 28

2020m. liepos 24 dieną 10 val įvyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas. Jo metu buvo pristatyta ir patvirtinta  metinė finansinė atskaitomybė, metinė veiklos ataskaita, pakeisti įstatai. Pirmininkei Rūtai Martišienei pasiūlius iš darbotvarkės buvo išbrauktas ir kitam visuotinio susirinkimui atidėtas klausimas dėl Pietvakarių Lietuvos valdybos sudėties keitimo. Tam pritarė visi susirinkimo dalyviai.

2020-07-17

2020-07-24 dieną  12 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužas  Prienu raj. vyks  informacinis renginys  ŽRVVG teritorijos gyventojais, potencialiais pareiškėjais. Tema: „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2020-07- 24 dieną 16 val., Adresu Kauno g. 2 Prienai įvyks renginys tema: ” Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. „Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones” Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, ” Produktyvios investicijos į akvakultūrą” , ‘Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

2020-07-10

2020-07-20 dieną 12 val., adresu Pušyno g. 26 Bebruliškės k. įvyks renginys ŽRVVG teritorijos gyventojais, potencialiais pareiškėjais. Tema: „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

 

2020-07-10

2020-07-17 dieną  10 val., adresu Kauno g.2 Prienuose vyks renginys, kurio tema ” Vietos finansavimo ir valdymo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, vietos valdžios atstovais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

2020-07-08

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

 1. Simno žemės ūkio mokykla  2. Kazlų Rūdos savivaldybė 3. UAB „Virtual business corporation” 4. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras” 5.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija 6. UAB „KARPIS” 7.AB „Išlaužo žuvis” 8.  Alytaus rajono savivaldybė 9. Prienų rajono savivaldybė 10. Išlaužo kaimų bendruomenė 11.Alytaus rajono Alvolės ir Daugų seniūnijų  Melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. liepos 24 d. 10 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj

Apie savo dalyvavimą prašytume pranešti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 20 d. (imtinai) el.p.: ruta.martisiene@gmail.com

Prašome informuoti apie e. laiško gavimą el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com . Tai būtina

Visuotinio susirinkimo darbotvarke 2020 07 24

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdyba

 

2020-07-08

ŽRVVG vietos projekto atrankos komiteto nariams

Informuojame, kad planuotas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris turėjo įvykti 2020 m. liepos  13 dieną 11:30 min neįvyks.

Apie naują posėdžio datą ir laiką ŽRVVG vietos projekto atrankos nariai bus informuoti .

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė

 

2020-06-23

Informuojame, kad 2020 m. liepos 13 d. vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.30 val. Posėdis vyks adresu : Kauno pl.2C, Išlaužo k. Prienų raj., sav.
Siunčiame posėdžio darbotvarkę ir medžiagą.
Maloniai prašome dalyvauti

PAK medziaga I

PAK medziaga II

PAK medziaga III

2020-01-16

2020-01-22 dieną  14 val., Bebruliškės kaimo bendruomenės patalpose įvyks renginys su pilietinės visuomenės ir  verslo atstovais. Renginio  tema ” ” Kvietimų dokumentacijos pristatymas, pagal VPS priemonės ” Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, ” Produktyvios investicijos į akvakultūrą” , ‘Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”. Vietos finansavimo ir valdymo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, vietos valdžios atstovais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

 

2019-11-04

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas pagal 2016 – 2023 metų VPS priemones:

1. Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą, žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams ( Kvietimas Nr.13  nuo 2019 m. lapkričio 11 dienos)

2. Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas (Kvietimas Nr.11 nuo 2019 m. lapkričio 8 dienos )

3. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Kvietimas Nr. 12 nuo 2019 m. lapkričio 8 dienos)

4. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Kvietimas Nr. 10 nuo 2019 m.lapkričio 6 dienos)

2019-10-14

2019 m. spalio 25 dieną 10 val. adresu Kauno pl.2c, Išlaužo k. Prienų raj
įvyks Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti

 2019-10-10

Informuojame, kad 2019-10-17 dieną 12 valandą Kazlų Rūdos kultūros centre vyks informacinis renginys, kurio tema „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS”. Susitikime dalyvaus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG atstovai.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Informuojame, kad 2019-10-17 dieną 10 val. Kazlų Rūdos savivaldybėje, adresu Atgimimo g.12 Kazlų Rūda vyks informacinis renginys su ŽRVVG teritorijos gyventojais, vietos valdžios atstovais . Renginio tema: ” Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba” .  Renginyje dalyvaus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracija. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2019 -09- 02

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.30 val. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos būstinėje (Kauno plentas 2C, išlaužo km., Prienų r. sav.).

Pridedame posėdžio  medžiagą.

Maloniai prašome dalyvauti.

Pagarbiai,

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono

vietos veiklos grupės administracija

PAK medziaga 

2019-08- 29

Kviečiame Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijos jaunimą į susitikimą

2019-09-10 dieną adresu Gedimino g. 1 Kazlų Rūda, Svečių namų konferencijų salėje įvyks susitikimas su ŽRVVG teritorijos jaunimu. Susitikimo tema: ” Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, ” Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams”, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas”. Bus pristatyti keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms. Susitikime dalyvaus ŽRVVG administracija bei ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2019 – 08-19

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas pagal 2016 – 2023 metų VPS priemones:

1. Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą, žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams ( Kvietimas Nr.6  nuo 2019 m. rugpjūčio 19 dienos)

2. Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas (Kvietimas Nr.7 nuo 2019 m. rugpjūčio 20 dienos )

3. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Kvietimas Nr. 8 nuo 2019 m. rugpjūčio 21 dienos)

4. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Kvietimas Nr. 9 nuo 2019 m. rugpjūčio 22 dienos)

Visa aktuali informacija skiltyje 2016-2023 metų laikotarpio kvietimai

 

2019-08-06

Kviečiame dalyvauti renginiuose

Įgyvendinant VPS LEADER metodo principą „Iš apačios į viršų” 2019-08-19 dieną  12 val Kazlų Rūdos savivaldybėje adresu Atgimimo g.2 Kazlų Rūda vyks informacinis renginys, kurio tema „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektų  dokumentacija ir keliami reikalavimai paraiškoms. Dalyvaus ŽRVVG administracijos darbuotojai

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2019-08-12 dieną  12 val .  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotojai,  kviečia į informacinį renginį, kuris vyks Išlaužo kaimų bendruomenės patalpose adresu V.Gurevičiaus 10 Išlaužas . Tema ” Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 2019-08-06

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

 1. Simno žemės ūkio mokykla  2. Kazlų Rūdos savivaldybė 3. UAB „Virtual business corporation” 4. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras” 5.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija 6. UAB „KARPIS” 7.AB „Išlaužo žuvis” 8.  Alytaus rajono savivaldybė 9. Prienų rajono savivaldybė 10. Išlaužo kaimų bendruomenė 11.Alytaus rajono Alvolės ir Daugų seniūnijų  Melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. rugpjūčio 23 d. 10 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj

PRIDEDAMA: Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Apie savo dalyvavimą prašytume pranešti ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 21 d. (imtinai) el.p.: ruta.martisiene@gmail.com

Prašome informuoti apie e. laiško gavimą el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com . Tai būtina

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdyba

2019 -08-23 Visuotinio darbotvarkė

2019-08-05

Informuojame, kad 2019m. rugpjūčio  8 dieną planuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis neįvyks.

Apie naują posėdžio datą informuosime artimiausiu metu.

2019- 07-22

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 8 d. (ketvirtadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.30 val. Posėdis vyks adresu : Kauno pl.2C, Išlaužo k. Prienų raj., sav.
Pridedame projektų atrankos komiteto medžiagą.
Maloniai prašome dalyvauti
 
Pagarbiai

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  administracija

 
 

2019 – 05 -29

PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

Laba diena

Pranešame, kad š.m birželio  13 dieną  14 val. adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj. sav., įvyks  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

Kviečiame dalyvauti

2019-05-24

Kviečiame į renginį

2019-06-03 dieną 14 val adresu Pulko g.21, Alytuje, Alytaus rajono savivaldybės patalpose vyks renginys. Tema ” Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

 

2019- 05 -24

2019 m. gegužės 29  d. 12.00 val. Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdos savivaldybė, vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas.

DALYVAVIMAS BŪTINAS

2019 05 29 valdybos posėdžio darbotvarke

2019-01-18

2019 m. sausio 29  d. 11.00 val.adresu Kauno pl. 2c Išlaužas Prienų raj. savivaldybė, vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ (toliau – VPS) 2018 metinės įgyvendinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
 3. Bendrieji klausimai.

 2018-11-12

DĖMESIO! INFORMACINIS RENGINYS

2018 metų lapkričio 19 dieną 14:00 valandą Šilavoto seniūnijoje, Prienų rajone vyks ŽRVVG administracijos susitikimas su  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijos gyventojais, NVO, verslo atstovais.

Renginio tema: „VPS įgyvendinimas ir teritorinio principo svarba. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo visuomenės poreikiams, ” Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas.  Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti renginyje

 

2018-11-09

KVIETIMAS Į RENGINĮ

2018 metų lapkričio 19 dieną 11:00 val., adresu: Kauno g. 33, Veiveriai, Veiverių seniūnija vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su moterimis.

Renginio tema: „Moterų ir vyrų lygios galimybės  ir nediskriminavimo skatinimas įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas”, socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo visuomenės poreikiams, ” Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

2018-11-06

KVIETIMAS Į SUSITIKIMĄ, DISKUSIJĄ SU ŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJAIS

2018 metų lapkričio  16 dieną 11:00 valandą, adresu: Basanavičiaus g.1, Jieznas, Jiezno seniūnija, Prienų r. vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas, diskusiją su ŽRVVG teritorijos gyventojais.

Renginio tema: ” Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo”. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2018-11- 05

KVIETIMAS Į INFORMACINUS RENGINIS

2018 metų lapkričio 15 dieną  11:00 valandą , adresu: Sodų g.  33, Pakuonis, Pakuonio seniūnija, Prienų r.,   o  14:00 val., adresu: Šaltupio k., Išlaužo sen. Prienų r. vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su gyventojais, potencialiais pareiškėjais ir verslo atstovais.

Renginio tema: „VPS įgvendinimas, kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2018-11-05

KVIETIMAS Į RENGINĮ

2018 metų lapkričio 14 dieną  12:00 valandą , adresu: Klevų  g.4 Balbieriškis, Balbieriškio sen., Prienų r, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su NVO atstovais.

Renginio tema: „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS”.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2018 10 29

2018 11 08 ir 2018 11 09 dienos  Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos  veiklos grupė vykdys mokymus potencialių vietos projektų paraiškų teikėjams tema „Verslo planų sudarymo mokymai” ( 16 val.,) Lektorius UAB „Verslo strategija ir projektai” Dr. Vytautas Mickus. Mokymų pradžia  2018  11 08   9,00 val., 2018  11  09 val.,

Mokymai vyks Kazlų Rūdos savivaldybės patalpose, mažojoje salėje, adresu: Atgimimo 12 Kazlų Rūda.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

2018 10 12

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS  Nr.1

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė  (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti  vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS)   Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją   VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ Nr. BIVP-AKVA-1

Remiamos veiklos:

Produktyvios investicijos į akvakultūrą, akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas, plėtojant papildomą veiklą;akvakultūros veiklos įvairinimas investuojant į kitus ekonomikos sektorius.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra, Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 15  d. 8:00 val. iki 2018 m. lapkričio 15 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: : Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdos savivaldybė darbo dienomis darbo metu

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu: Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdos savivaldybė, elektroniniu paštu: ruta.martisiene@gmail.com, plzrvvg@gmail.com, telefonais: (8 615) 35793, (8 684) 80183.

2018 09 07

Kvietimas valdybos nariams

2018 metų rugsėjo 14 dieną 11 valandą kviečiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  valdybos narių susirinkimas, kuris vyks adresu : Kauno pl., 2C Išlaužo k. Prienų r. sav.,

Kviečiu visus dalyvauti, nes posėdis labai svarbus

2018 09 14 valdybos posėdžio darbotvarkė

2018  09 07

SVARBI INFORMACIJA ŽRVVG NARIAMS

Dėl 2018m. rugsėjo 14 dieną 13 val.  vyksiančio Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

Pranešame, kad visuotinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narių susirinkimas vyks adresu : Kauno pl.2 C, Išlaužo k., Prienų raj., savivaldybėje, ŽRVVG buveinėje, o ne adresu Pušyno g.26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.,

Atsiprašome už nepatogumus

2018 08 29

Pranešame, kad š.m rugsėjo 14 dieną 13 val. adresu: Pušyno g.26, Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., įvyks Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujos valdybos rinkimas (VPS įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad VPS įgyvendinimo metu, t.y ne rečiau kaip kas tris metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną atstovą iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą. Ši nuostata yra įtvirtinta ŽRVVG įstatuose.
 2. Bendrieji klausimai

Kviečiame dalyvauti.

2018 08 01

Nesusirinkus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos nariams 2018 m. rugpjūčio mėn 1 dieną 11 val posėdis neįvyko, nebuvo kvorumo.

2018 07 25

2018 metų rugpjūčio 1 dieną 11 valandą kviečiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  valdybos narių susirinkimas, kuris vyks adresu : Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kviečiu visus dalyvauti, nes posėdis labai svarbus

2018-08-01-d.-Valdybos-posėdžio-darbotvarkė

2018 05 31

2018 05 30 dieną valdybos posėdis laikomas neįvykusiu, kadangi nebuvo kvorumo

 2018 05 23

2018 metų gegužės 30 dieną  15 val., adresu Kauno pl.2 C Išlaužo k. Prienų rajone, vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės Vadybos posėdis .Kviečiame aktyviai dalyvauti

2018 05 30 d. Valdybos posėdžio darbotvarkė  

2018-03-29

2018 m balandžio 9 dieną 14 valandą, (adresas M.Valančiaus 36, Kazlų Rūdoje) Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG darbuotojai kviečia visos ŽRVVG teritorijos jaunimą į informacinį renginį. Tema: „Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones “ Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo bei visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

2018-02-26

Kviečiame visus Pietvakarių ŽRVVG teritorijos gyventojus į  informacinį renginį, kuris vyks 2018-06-06 dieną 14 val. adresu Pušyno g.26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., Renginio tema: VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, projektų idėjų generavimas įgyvendinant VPS”.

Visus kviečiame aktyviai dalyvauti

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2017 12 18

2017 metų gruodžio 28 dieną 11 val. Kazlų Rūdoje , adresu Skvero g. 23 Kazlų Rūda Pietvakarių ŽRVVG darbuotojai surengs  konferenciją apie VPS įgyvendinimo pradžią. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2017 12 11

2017 metų gruodžio 18 dieną, 18: 10 valandą,  adresu: Kauno g.2 Prienai įvyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės  administracijos darbuotojų susitikimas su bendruomeninių organizacijų, NVO , pilietinės visuomenės atstovais, verslo ir  vietos valdžios atstovais.

Renginio tema: „LEADER metodo principo „Iš apačios į viršų” svarba. Visų partnerių – bendruomeninių organizacijų, NVO, pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovų indėlis į VPS įgyvendinimą”.      Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 


2017 -12 -06

2017 metų gruodžio 13 dieną 10 valandą  Simno žemės ūkio mokykloje adresu : Ateities g.10, Simnas, Alytaus raj. vyks ŽRVVG darbuotojų susitikimas su vietos gyventojais, jaunimo atstovais.

Renginio tema:”VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2017 metų gruodžio 13 dieną 12 valandą  Simno žemės ūkio mokykloje adresu : Ateities g.10, Simnas, Alytaus raj. vyks ŽRVVG darbuotojų susitikimas su vietos gyventojų atstovais.

Renginio tema: „VPS įgyvendinimas.Projektų idėjų generavimas, siekiant didinti visuomenės bendruomeniškumą, bendrą sąmoningumą lyčių lygybės, nediskriminavimo klausimais, supažindinant VPS teikiamomis galimybėmis, verslumo skatinimu”.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 


 2017-11-28

2017 metų gruodžio 5 dieną  18:10 valandą , adresu: Kauno g.2 Prienai, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su verslo, bendruomenių ir vietos valdžios atstovais.

Renginio tema: „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, verslo atstovų projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS”.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2017 metų gruodžio 6 dieną  18:10 valandą , adresu: Kauno g.2 Prienai, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su verslo atstovais

Renginio tema: „Teritorinio principo svarba, įgyvendinant VPS. Susitikimas su verslo atstovais, generuojant projekto idėjas, panaudojant vietos išteklius, užtikrinant vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą kartu, užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą”. Kviečiame aktyviai dalyvauti

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2017 metų gruodžio 7 dieną  18:10 valandą , adresu: Kauno g.2 Prienai, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su NVO ir verslo atstovais.

Renginio tema: „Teritorinio principo svarba, įgyvendinant VPS. Susitikimas su NVO ir verslo atstovais, generuojant projekto idėjas, panaudojant vietos išteklius, užtikrinant  vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą kartu, užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą”.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

2017 metų gruodžio 8  dieną  18:10 valandą , adresu: Kauno g.2 Prienai, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su NVO ir valdžios atstovais.

Renginio tema: Teritorinio principo svarba, įgyvendinant VPS. Susitikimas su NVO ir valdžios atstovais, generuojant projekto idėjas, panaudojant vietos išteklius, užtikrinant vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą kartu, užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą”. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Darbotvarkė:

 • Medžiagos/informacijos pristatymas
 • Bendros diskusijos.

 2017-11-17

Kvietimas į mokymus

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupė, vykdanti projektą  „Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija” 2017 metų lapkričio 24  dieną, 10 val.  organizuoja  8 val mokymus tema ” Verslo planų sudarymo mokymai”. Mokymai vyks Pietvakarių Lietuvos  ŽRVVG būstinėje,  adresu: Kauno pl. 2c., Išlaužo k., Prienų raj.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.


2017-10-30

2017 metų spalio 27 dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu svarstyti aktualūs veiklos bei administravimo klausimai. Kviečiame detaliau susipažinti su posėdžio darbotvarke, eiga bei rezultatais.


2017-10-27

2017 metų spalio 24 bei 26 dienomis  ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė dalyvavo Raseiniuose vykusiame tinklo valdybos posėdyje, bei Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerije vykusiame FARNET seminare/susitikime su Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupėmis. Plačiau apie susitikimų eigą bei informaciją.

Web Design

Custom web design for small businesses, we help you capture new audiences and increase your sales.

Graphic Design

Logos, merchandise and more. Anyone can create nice graphics. We think it’s better to create memorable ones.

Content Creation

Want to attract people to your website?  You have to have the best content in the world. That’s what we do.

Parašykite Mums

  captcha