ruta.martisiene@gmail.com
Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG

Naujienos

2021 -04 -30

Gerbiami pareiškėjai!!!

Nuo 2021  – 05- 03 dienos galite teikti paraiškas pagal priemonę “ Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“  Kvietimo Nr. 22. Paraiškos bus priimamos iki 2021 metų birželio mėn. 30 dienos. Kviečiame visas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijoje esančias  asociacijas (turinčias sąsajas su žuvininkyste),  teikti Vietos projekto paraiškas  ir pasinaudoti puikia galimybe įgyvendinti projektus su parama .

Detali informacija pateikiama skiltyje  2016-2020 metų laikotarpio kvietimai. Kvietimas Nr.22

2021-04-12
Gerbiami valdybos nariai
2021 m. balandžio 19 dieną 10:30 val.įvyks nuotolinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuoroda prieš susirinkima bus atsiųsta į jūsų el. paštą
Pridedama posėdžio darbotvarkė ir dokumentai susipažinimui.
 2021-04-08

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 Informuojame, kad 2021 m. balandžio 19 d. (pirmadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.00 val. Nuotoliniu būdu (Zoom programa).

 Pridedama posėdžio darbotvarkė

    Maloniai prašome dalyvauti.

 

Pagarbiai,

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono

vietos veiklos grupės administracija

Darbotvarke 2021-04-19

 

2021-03-30

Informuojame, kad 2021 metų kovo 31 dieną 14 val nuotolinis renginys neįvyks ir yra  perkeliamas į 2021 metų balandžio 8 dieną. 10 val.

2021-03-17

Informuojame, kad 2021 metų kovo 31 dieną 14 val planuojamas nuotolinis renginys  su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais. Renginio tema „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. “ Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

Kviečiame į renginį registruotis telefonu 8 615 35793 arba elektroniniu paštu : ruta.martisiene@gmail.com

Tikimės aktyvaus ŽRVVG teritorijos gyventojų, bendruomenių,  vietos valdžios bei verslo atstovų dalyvavimo.

2021-03-16

Baigėsi paraiškų priėmimas pagal Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG VPS priemonių kvietimą Nr.21. Sulaukta dviejų paraiškų. Vietos projektus numato vykdyti Išlaužo kaimų bendruomenė ir Prienų rajono savivaldybės administracija. Artimiausiu metu bus pradėtas paraiškų administracinis ir kokybės vertinimas.

Kvietimo Nr.21 informacija apie uzregistruotas vietos projekto paraiškas

2021-01-20

PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS!!!!!!

Informuojame, kad 2021 m. sausio 27 dieną 14 val. nuotoliniu būdu vyks  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Prisijungimas bus atsiųstas į jūsų nurodytus el.paštus.

2021-01-27 valdybos-posėdžio darbotvarkė

2021-01-14

Gerbiami pareiškėjai!!!

Nuo 2020  – 01- 15 dienos galite teikti paraiškas pagal priemonę “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“  Kvietimo Nr. 21. Paraiškos bus priimamos iki 2021 metų kovo mėn. 15 dienos. Kviečiame visas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijoje esančias  asociacijas (turinčias sąsajas su žuvininkyste), vietos valdžios institucijas (savivaldybes) teikti Vietos projekto paraiškas  ir pasinaudoti puikia galimybe įgyvendinti projektus su parama (paramos vietos projektui įgyvendinti  lyginamoji dalis net 95 proc.), tad nuosavas indėlis projektui įgyvendinti  tik 5 proc.

Detali informacija pateikiama skiltyje  2016-2020 metų laikotarpio kvietimai. Kvietimas Nr.21

Dėl informacijos ir konsultacijų galite kreiptis telefonais +370 61535793; +370 684 80183

Taip pat galite rašyti el paštu: ruta.martisiene@gmail.com; plzrvvg@gmail.com

2020-11-16

Gerbiami pareiškėjai! Nuo 2020-11-18 jau galite teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Kvietimas Nr.20. Paraiškos priimamos iki 2021 metų sausio 14 dienos. Prašome aktyviai teikti paraiškas ir pasinaudoti parama.

Detali informacija pateikiama skiltyje  2016-2020 metų laikotarpio kvietimai.

Dėl informacijos ir konsultacijų galite kreiptis telefonais +370 61535793; +370 684 80183

Taip pat galite rašyti el paštu: ruta.martisiene@gmail.com; plzrvvg@gmail.com

2020-11- 13

DĖMESIO PAREIŠKĖJAMS

Skelbiami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas paramai gauti pagal priemones: „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“  kvietimas Nr. 18 (paraiškos priimamos nuo 2020 m. lapkričio 16 dienos iki 2021 sausio 14 dienos) ir „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ kvietimas Nr.19 (paraiškos priimamos nuo 2020 m. lapkričio 17 dienos iki 2021 sausio 14 dienos)

Detali informacija skiltyje 2016-2023 metų laikotarpio kvietimai.

2020-10-20

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos nariams

2020 m. lapkričio  3 d. 14.00 val. adresu Kauno pl. 2c Išlauže, Prienų raj. vyks  Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas.  Kviečiame dalyvauti.

Valdybos-posėdžio-darbotvarkė-2020-11-03

2020-10-19

SVARBU!!!!!

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai išplatinus pranešimą, kad nuo 2020-10-19 dienos yra stabdomas gyvas asmenų aptarnavimas ir patekimas į savivaldybės patalpas,  pranešame, kad susitikimas vyksiantis 2020-10-20 dieną 11:30 val.  bus vykdomas nuotoliniu būdu per programėlę ZOOM.Renginio tema:“VPS įgyvendinimas. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Bus pristatyti keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.. Renginį ves ŽRVVG administracijos darbuotojai,   pirmininkė Rūta Martišienė.  Visus susidomėjusius kviečiame registruotis susitikimui tel., 861535793 arba el.paštu ruta.martisiene@gmail.com

2020-10-14

2020-10-20 dieną 15 val.,adresu Pušyno g.26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., vyks Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  stebėsenos komiteto posėdis, kuriame bus nagrinėjami , aptariami ir vertinami VPS tarpiniai rezultatai, taip pat VPS įgyvendinimo problemos ir aktualijos.

Pirmininkė Rūta Martišienė

 

2020-10-13

 

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

1. Kazlų Rūdos savivaldybė

2. UAB „Virtual business corporation“

3. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“

4.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija

5. UAB „KARPIS“

6.AB „Išlaužo žuvis“

7.  Alytaus rajono savivaldybė

8. Prienų rajono savivaldybė

9. Išlaužo kaimų bendruomenė

10. Alytaus rajono Alvolės ir Daugų seniūnijų  Melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. LAPKRIČIO 3 d. 11 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj

Apie savo dalyvavimą prašytume pranešti ne vėliau kaip iki š. m. spalio 29 d. (imtinai) el.p.: ruta.martisiene@gmail.com

Prašome informuoti apie e. laiško gavimą el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com . Tai būtina

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdyba

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio-susirinkimo-darbotvarke-2020-11-03

2020-10-13

2020-10-20 dieną 11:30 val.  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pastate adresu Atgimimo g.12, Kazlų Rūda, vyks renginys tema : VPS įgyvendinimas“ Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Bus pristatyti keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.. Renginį ves ŽRVVG administracijos darbuotojai.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

2020-10-20 dieną 17.30 val  Kazlų Rūdos kultūros centre , adresu Daukanto g. 19, Kazlų Rūda vyks susitikimas su. ŽRVVG teritorijos bendruomenių atstovais ir kultūros sektoriaus darbuotojais. Renginio tema“ ŽRVVG teritorijos ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“. Kviečiame aktyviai dalyvauti

2020-10-01

2020-10-05 dieną 12 val. adresu Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., įvyks Renginys tema „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms

2020-09-02

2020 -09-07 dieną 13 val., Simne  įvyks Renginys  tema  „Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti

2020-07- 28

2020m. liepos 24 dieną 10 val įvyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas. Jo metu buvo pristatyta ir patvirtinta  metinė finansinė atskaitomybė, metinė veiklos ataskaita, pakeisti įstatai. Pirmininkei Rūtai Martišienei pasiūlius iš darbotvarkės buvo išbrauktas ir kitam visuotinio susirinkimui atidėtas klausimas dėl Pietvakarių Lietuvos valdybos sudėties keitimo. Tam pritarė visi susirinkimo dalyviai.

2020-07-17

2020-07-24 dieną  12 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužas  Prienu raj. vyks  informacinis renginys  ŽRVVG teritorijos gyventojais, potencialiais pareiškėjais. Tema: „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

2020-07- 24 dieną 16 val., Adresu Kauno g. 2 Prienai įvyks renginys tema: “ Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. „Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones“ Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, “ Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ , ‘Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

2020-07-10

2020-07-20 dieną 12 val., adresu Pušyno g. 26 Bebruliškės k. įvyks renginys ŽRVVG teritorijos gyventojais, potencialiais pareiškėjais. Tema: „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

2020-07-10

2020-07-17 dieną  10 val., adresu Kauno g.2 Prienuose vyks renginys, kurio tema “ Vietos finansavimo ir valdymo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, vietos valdžios atstovais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo“.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

2020-07-08

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

  1. Simno žemės ūkio mokykla  2. Kazlų Rūdos savivaldybė 3. UAB „Virtual business corporation“ 4. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“ 5.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija 6. UAB „KARPIS“ 7.AB „Išlaužo žuvis“ 8.  Alytaus rajono savivaldybė 9. Prienų rajono savivaldybė 10. Išlaužo kaimų bendruomenė 11.Alytaus rajono Alvolės ir Daugų seniūnijų  Melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. liepos 24 d. 10 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj

Apie savo dalyvavimą prašytume pranešti ne vėliau kaip iki š. m. liepos 20 d. (imtinai) el.p.: ruta.martisiene@gmail.com

Prašome informuoti apie e. laiško gavimą el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com . Tai būtina

Visuotinio susirinkimo darbotvarke 2020 07 24

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdyba

 

2020-07-08

ŽRVVG vietos projekto atrankos komiteto nariams

Informuojame, kad planuotas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris turėjo įvykti 2020 m. liepos  13 dieną 11:30 min neįvyks.

Apie naują posėdžio datą ir laiką ŽRVVG vietos projekto atrankos nariai bus informuoti .

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė

2020-06-23

Informuojame, kad 2020 m. liepos 13 d. vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.30 val. Posėdis vyks adresu : Kauno pl.2C, Išlaužo k. Prienų raj., sav.
Siunčiame posėdžio darbotvarkę ir medžiagą.
Maloniai prašome dalyvauti

PAK medziaga I

PAK medziaga II

PAK medziaga III

2020-01-16

2020-01-22 dieną  14 val., Bebruliškės kaimo bendruomenės patalpose įvyks renginys su pilietinės visuomenės ir  verslo atstovais. Renginio  tema “ “ Kvietimų dokumentacijos pristatymas, pagal VPS priemonės “ Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, “ Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ , ‘Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Vietos finansavimo ir valdymo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, vietos valdžios atstovais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo“.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

2019-11-04

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas pagal 2016 – 2023 metų VPS priemones:

1. Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą, žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams ( Kvietimas Nr.13  nuo 2019 m. lapkričio 11 dienos)

2. Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas (Kvietimas Nr.11 nuo 2019 m. lapkričio 8 dienos )

3. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Kvietimas Nr. 12 nuo 2019 m. lapkričio 8 dienos)

4. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Kvietimas Nr. 10 nuo 2019 m.lapkričio 6 dienos)

2019-10-14

2019 m. spalio 25 dieną 10 val. adresu Kauno pl.2c, Išlaužo k. Prienų raj
įvyks Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis. Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

 2019-10-10

Informuojame, kad 2019-10-17 dieną 12 valandą Kazlų Rūdos kultūros centre vyks informacinis renginys, kurio tema „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“. Susitikime dalyvaus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG atstovai.

 

Informuojame, kad 2019-10-17 dieną 10 val. Kazlų Rūdos savivaldybėje, adresu Atgimimo g.12 Kazlų Rūda vyks informacinis renginys su ŽRVVG teritorijos gyventojais, vietos valdžios atstovais . Renginio tema: “ Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba“ .  Renginyje dalyvaus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracija. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

2019 -09- 02

Gerbiami Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai,

 Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.30 val. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos būstinėje (Kauno plentas 2C, išlaužo km., Prienų r. sav.).

Pridedame posėdžio  medžiagą.

Maloniai prašome dalyvauti.

Pagarbiai,

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono

vietos veiklos grupės administracija

PAK medziaga 

2019-08- 29

Kviečiame Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijos jaunimą į susitikimą

2019-09-10 dieną adresu Gedimino g. 1 Kazlų Rūda, Svečių namų konferencijų salėje įvyks susitikimas su ŽRVVG teritorijos jaunimu. Susitikimo tema: “ Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Bus pristatyti keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms. Susitikime dalyvaus ŽRVVG administracija bei ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė.

2019 – 08-19

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas pagal 2016 – 2023 metų VPS priemones:

1. Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą, žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams ( Kvietimas Nr.6  nuo 2019 m. rugpjūčio 19 dienos)

2. Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas (Kvietimas Nr.7 nuo 2019 m. rugpjūčio 20 dienos )

3. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Kvietimas Nr. 8 nuo 2019 m. rugpjūčio 21 dienos)

4. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Kvietimas Nr. 9 nuo 2019 m. rugpjūčio 22 dienos)

Visa aktuali informacija skiltyje 2016-2023 metų laikotarpio kvietimai

2019-08-06

Kviečiame dalyvauti renginiuose

Įgyvendinant VPS LEADER metodo principą „Iš apačios į viršų“ 2019-08-19 dieną  12 val Kazlų Rūdos savivaldybėje adresu Atgimimo g.2 Kazlų Rūda vyks informacinis renginys, kurio tema „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektų  dokumentacija ir keliami reikalavimai paraiškoms. Dalyvaus ŽRVVG administracijos darbuotojai

 

2019-08-12 dieną  12 val .  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administracijos darbuotojai,  kviečia į informacinį renginį, kuris vyks Išlaužo kaimų bendruomenės patalpose adresu V.Gurevičiaus 10 Išlaužas . Tema “ Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 2019-08-06

PRANEŠIMAS PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

dėl šaukiamo Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

  1. Simno žemės ūkio mokykla  2. Kazlų Rūdos savivaldybė 3. UAB „Virtual business corporation“ 4. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“ 5.Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija 6. UAB „KARPIS“ 7.AB „Išlaužo žuvis“ 8.  Alytaus rajono savivaldybė 9. Prienų rajono savivaldybė 10. Išlaužo kaimų bendruomenė 11.Alytaus rajono Alvolės ir Daugų seniūnijų  Melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Vadovaujantis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG įstatų, patvirtintų ir įregistruotų 2016 m. lapkričio 15 d. Juridinių asmenų registre, 6.6. punktu, jog „Apie numatomą šaukti Visuotinį narių susirinkimą Valdyba informuoja Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo Visuotinio narių susirinkimo dienos pasirašytinai ,  elektroniniu arba registruotu paštu, šaukiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

   Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas vyks š. m. rugpjūčio 23 d. 10 val., adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj

PRIDEDAMA: Preliminari susirinkimo darbotvarkė

Apie savo dalyvavimą prašytume pranešti ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 21 d. (imtinai) el.p.: ruta.martisiene@gmail.com

Prašome informuoti apie e. laiško gavimą el.paštu    ruta.martisiene@gmail.com . Tai būtina

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdyba

2019 -08-23 Visuotinio darbotvarkė

2019-08-05

Informuojame, kad 2019m. rugpjūčio  8 dieną planuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis neįvyks.

Apie naują posėdžio datą informuosime artimiausiu metu.

2019- 07-22

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 8 d. (ketvirtadienį) vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, pradžia 11.30 val. Posėdis vyks adresu : Kauno pl.2C, Išlaužo k. Prienų raj., sav.
Pridedame projektų atrankos komiteto medžiagą.
Maloniai prašome dalyvauti
Pagarbiai

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  administracija

2019 – 05 -29

PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG NARIAMS

Laba diena

Pranešame, kad š.m birželio  13 dieną  14 val. adresu Kauno pl.2c Išlaužo k. Prienų raj. sav., įvyks  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

Kviečiame dalyvauti

2019-05-24

Kviečiame į renginį

2019-06-03 dieną 14 val adresu Pulko g.21, Alytuje, Alytaus rajono savivaldybės patalpose vyks renginys. Tema “ Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

 

2019- 05 -24

2019 m. gegužės 29  d. 12.00 val. Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdos savivaldybė, vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas.

DALYVAVIMAS BŪTINAS

2019 05 29 valdybos posėdžio darbotvarke

2019-01-18

2019 m. sausio 29  d. 11.00 val.adresu Kauno pl. 2c Išlaužas Prienų raj. savivaldybė, vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
  2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ (toliau – VPS) 2018 metinės įgyvendinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
  3. Bendrieji klausimai.

 2018-11-12

DĖMESIO! INFORMACINIS RENGINYS

2018 metų lapkričio 19 dieną 14:00 valandą Šilavoto seniūnijoje, Prienų rajone vyks ŽRVVG administracijos susitikimas su  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG teritorijos gyventojais, NVO, verslo atstovais.

Renginio tema: „VPS įgyvendinimas ir teritorinio principo svarba. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo visuomenės poreikiams, “ Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas.  Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti renginyje

2018-11-09

KVIETIMAS Į RENGINĮ

2018 metų lapkričio 19 dieną 11:00 val., adresu: Kauno g. 33, Veiveriai, Veiverių seniūnija vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su moterimis.

Renginio tema: „Moterų ir vyrų lygios galimybės  ir nediskriminavimo skatinimas įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo visuomenės poreikiams, “ Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

2018-11-06

KVIETIMAS Į SUSITIKIMĄ, DISKUSIJĄ SU ŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJAIS

2018 metų lapkričio  16 dieną 11:00 valandą, adresu: Basanavičiaus g.1, Jieznas, Jiezno seniūnija, Prienų r. vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas, diskusiją su ŽRVVG teritorijos gyventojais.

Renginio tema: “ Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo“. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

2018-11- 05

KVIETIMAS Į INFORMACINUS RENGINIS

2018 metų lapkričio 15 dieną  11:00 valandą , adresu: Sodų g.  33, Pakuonis, Pakuonio seniūnija, Prienų r.,   o  14:00 val., adresu: Šaltupio k., Išlaužo sen. Prienų r. vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su gyventojais, potencialiais pareiškėjais ir verslo atstovais.

Renginio tema: „VPS įgvendinimas, kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.

2018-11-05

KVIETIMAS Į RENGINĮ

2018 metų lapkričio 14 dieną  12:00 valandą , adresu: Klevų  g.4 Balbieriškis, Balbieriškio sen., Prienų r, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su NVO atstovais.

Renginio tema: „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

2018 10 29

2018 11 08 ir 2018 11 09 dienos  Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos  veiklos grupė vykdys mokymus potencialių vietos projektų paraiškų teikėjams tema „Verslo planų sudarymo mokymai“ ( 16 val.,) Lektorius UAB „Verslo strategija ir projektai“ Dr. Vytautas Mickus. Mokymų pradžia  2018  11 08   9,00 val., 2018  11  09 val.,

Mokymai vyks Kazlų Rūdos savivaldybės patalpose, mažojoje salėje, adresu: Atgimimo 12 Kazlų Rūda.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

2018 10 12

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS  Nr.1

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė  (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti  vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS)   Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją   VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ Nr. BIVP-AKVA-1

Remiamos veiklos:

Produktyvios investicijos į akvakultūrą, akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas, plėtojant papildomą veiklą;akvakultūros veiklos įvairinimas investuojant į kitus ekonomikos sektorius.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra, Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorijoje įregistruotos ir užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 15  d. 8:00 val. iki 2018 m. lapkričio 15 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: : Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdos savivaldybė darbo dienomis darbo metu

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu: Pušyno g. 26 Bebruliškės k., LT- 69376, Kazlų Rūdos sen.,  Kazlų Rūdos savivaldybė, elektroniniu paštu: ruta.martisiene@gmail.com, plzrvvg@gmail.com, telefonais: (8 615) 35793, (8 684) 80183.

 

2018 09 07

Kvietimas valdybos nariams

2018 metų rugsėjo 14 dieną 11 valandą kviečiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  valdybos narių susirinkimas, kuris vyks adresu : Kauno pl., 2C Išlaužo k. Prienų r. sav.,

Kviečiu visus dalyvauti, nes posėdis labai svarbus

2018 09 14 valdybos posėdžio darbotvarkė

2018  09 07

SVARBI INFORMACIJA ŽRVVG NARIAMS

Dėl 2018m. rugsėjo 14 dieną 13 val.  vyksiančio Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo

Pranešame, kad visuotinis Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG narių susirinkimas vyks adresu : Kauno pl.2 C, Išlaužo k., Prienų raj., savivaldybėje, ŽRVVG buveinėje, o ne adresu Pušyno g.26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.,

Atsiprašome už nepatogumus

2018 08 29

Pranešame, kad š.m rugsėjo 14 dieną 13 val. adresu: Pušyno g.26, Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., įvyks Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujos valdybos rinkimas (VPS įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad VPS įgyvendinimo metu, t.y ne rečiau kaip kas tris metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną atstovą iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą. Ši nuostata yra įtvirtinta ŽRVVG įstatuose.
  2. Bendrieji klausimai

Kviečiame dalyvauti.

2018 08 01

Nesusirinkus Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos nariams 2018 m. rugpjūčio mėn 1 dieną 11 val posėdis neįvyko, nebuvo kvorumo.

2018 07 25

2018 metų rugpjūčio 1 dieną 11 valandą kviečiamas Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG  valdybos narių susirinkimas, kuris vyks adresu : Pušyno g. 26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kviečiu visus dalyvauti, nes posėdis labai svarbus

2018-08-01-d.-Valdybos-posėdžio-darbotvarkė

2018 05 31

2018 05 30 dieną valdybos posėdis laikomas neįvykusiu, kadangi nebuvo kvorumo

 2018 05 23

2018 metų gegužės 30 dieną  15 val., adresu Kauno pl.2 C Išlaužo k. Prienų rajone, vyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės Vadybos posėdis .Kviečiame aktyviai dalyvauti

2018 05 30 d. Valdybos posėdžio darbotvarkė  

 

2018-03-29

2018 m balandžio 9 dieną 14 valandą, (adresas M.Valančiaus 36, Kazlų Rūdoje) Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG darbuotojai kviečia visos ŽRVVG teritorijos jaunimą į informacinį renginį. Tema: „Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones “ Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas, “ Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo bei visuomenės poreikiams“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

2018-02-26

Kviečiame visus Pietvakarių ŽRVVG teritorijos gyventojus į  informacinį renginį, kuris vyks 2018-06-06 dieną 14 val. adresu Pušyno g.26 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., Renginio tema: VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, projektų idėjų generavimas įgyvendinant VPS“.

Visus kviečiame aktyviai dalyvauti

 

 

 

2017 12 18

2017 metų gruodžio 28 dieną 11 val. Kazlų Rūdoje , adresu Skvero g. 23 Kazlų Rūda Pietvakarių ŽRVVG darbuotojai surengs  konferenciją apie VPS įgyvendinimo pradžią. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

2017 12 11

2017 metų gruodžio 18 dieną, 18: 10 valandą,  adresu: Kauno g.2 Prienai įvyks Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės  administracijos darbuotojų susitikimas su bendruomeninių organizacijų, NVO , pilietinės visuomenės atstovais, verslo ir  vietos valdžios atstovais.

Renginio tema: „LEADER metodo principo „Iš apačios į viršų“ svarba. Visų partnerių – bendruomeninių organizacijų, NVO, pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovų indėlis į VPS įgyvendinimą“.      Kviečiame aktyviai dalyvauti.


2017 -12 -06

2017 metų gruodžio 13 dieną 10 valandą  Simno žemės ūkio mokykloje adresu : Ateities g.10, Simnas, Alytaus raj. vyks ŽRVVG darbuotojų susitikimas su vietos gyventojais, jaunimo atstovais.

Renginio tema:“VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę“.

 

2017 metų gruodžio 13 dieną 12 valandą  Simno žemės ūkio mokykloje adresu : Ateities g.10, Simnas, Alytaus raj. vyks ŽRVVG darbuotojų susitikimas su vietos gyventojų atstovais.

Renginio tema: „VPS įgyvendinimas.Projektų idėjų generavimas, siekiant didinti visuomenės bendruomeniškumą, bendrą sąmoningumą lyčių lygybės, nediskriminavimo klausimais, supažindinant VPS teikiamomis galimybėmis, verslumo skatinimu“.

Kviečiame aktyviai dalyvauti


 2017-11-28

2017 metų gruodžio 5 dieną  18:10 valandą , adresu: Kauno g.2 Prienai, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su verslo, bendruomenių ir vietos valdžios atstovais.

Renginio tema: „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, verslo atstovų projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS“.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

2017 metų gruodžio 6 dieną  18:10 valandą , adresu: Kauno g.2 Prienai, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su verslo atstovais

Renginio tema: „Teritorinio principo svarba, įgyvendinant VPS. Susitikimas su verslo atstovais, generuojant projekto idėjas, panaudojant vietos išteklius, užtikrinant vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą kartu, užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą“. Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

2017 metų gruodžio 7 dieną  18:10 valandą , adresu: Kauno g.2 Prienai, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su NVO ir verslo atstovais.

Renginio tema: „Teritorinio principo svarba, įgyvendinant VPS. Susitikimas su NVO ir verslo atstovais, generuojant projekto idėjas, panaudojant vietos išteklius, užtikrinant  vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą kartu, užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą“.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

2017 metų gruodžio 8  dieną  18:10 valandą , adresu: Kauno g.2 Prienai, vyks ŽRVVG administracijos darbuotojų susitikimas su NVO ir valdžios atstovais.

Renginio tema: Teritorinio principo svarba, įgyvendinant VPS. Susitikimas su NVO ir valdžios atstovais, generuojant projekto idėjas, panaudojant vietos išteklius, užtikrinant vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą kartu, užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą“. Kviečiame aktyviai dalyvauti.


 

 2017-11-17

Kvietimas į mokymus

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupė, vykdanti projektą  „Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ 2017 metų lapkričio 24  dieną, 10 val.  organizuoja  8 val mokymus tema “ Verslo planų sudarymo mokymai“. Mokymai vyks Pietvakarių Lietuvos  ŽRVVG būstinėje,  adresu: Kauno pl. 2c., Išlaužo k., Prienų raj.  Kviečiame aktyviai dalyvauti.


2017-10-30

2017 metų spalio 27 dieną vyko Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos posėdis, kurio metu svarstyti aktualūs veiklos bei administravimo klausimai. Kviečiame detaliau susipažinti su posėdžio darbotvarke, eiga bei rezultatais.


2017-10-27

2017 metų spalio 24 bei 26 dienomis  ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė dalyvavo Raseiniuose vykusiame tinklo valdybos posėdyje, bei Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerije vykusiame FARNET seminare/susitikime su Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupėmis. Plačiau apie susitikimų eigą bei informaciją.

Parašykite mums

captcha