ruta.martisiene@gmail.com
Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG

Nariai

ŽRVVG aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro 13 narių. Pagal atstovaujamus sektorius ŽRVVG nariai pasiskirsto taip: 46,15 proc. narių (6 nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 30,77 proc. narių (4 nariai) atstovauja žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorių, ir 23,08 proc. narių (3 nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių.

 

ŽRVVG VISUOTINIS NARIŲ SĄRAŠAS

 

 1. UAB „Išlaužo žuvis“
 2. UAB „Virtual business corporation“
 3. Kazlų Rūdos savivaldybė
 4. Prienų rajono savivaldybė
 5. Alytaus rajono savivaldybė
 6. Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija
 7. Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“
 8. Išlaužo kaimų bendruomenė
 9. Alytaus rajono Alvolės ir Daugų seniūnijų Melioracijos statinių naudotojų asociacija.
 10. UAB „Karpis“

ŽRVVG kolegialus valdymo organas – valdyba – susideda iš 12 asmenų, atstovaujančių skirtingus sektorius:

 • 41,67 proc. valdybos narių (5 valdybos nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 33,33 proc. valdybos narių (4 valdybos nariai) atstovauja verslo sektorių, ir 25,00 proc. valdybos narių (3 valdybos nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių.
 • ŽRVVG valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra: 58,33 proc. valdybos sudaro vyrai (7 valdybos nariai) ir 41,67 proc. moterys (5 valdybos nariai).
 • Jaunimo atstovai sudaro 66,66 proc. (8 valdybos nariai iki 40 m. amžiaus).

 

ŽRVVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS 

Pilietinės visuomenės sektorius, 41,67 proc.

1. Rūta Martišienė
2.Monika Ražanauskienė
3. Kristina Šalčiūtė
4. Ingrida Šalčiūtė
5. Marius Svirskis

Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, 33,33 proc.

6. Darius Svirskis
7. Irmantas Kašinskas
8. Audrius Graužys
9. Dominykas Avietynas

Vietos valdžios sektorius, 25,00 proc.

10. Aušra Tamošiūnienė
11. Gintautas Radžiukynas
12. Rasa Avietynienė