Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

Nariai

ŽRVVG aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kurį sudaro 15 narių. Pagal atstovaujamus sektorius ŽRVVG nariai pasiskirsto taip: 40 proc. narių (6 nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 33,3 proc. narių (5 nariai) atstovauja žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorių, ir 26,67 proc. narių (4 nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių.

ŽRVVG VISUOTINIS NARIŲ SĄRAŠAS

 

 1. UAB „Išlaužo žuvis”
 2. UAB „Virtual business corporation”
 3. Kazlų Rūdos savivaldybė
 4. Prienų rajono savivaldybė
 5. Alytaus rajono savivaldybė
 6. Kazlų Rūdos regiono žuvininkystės asociacija
 7. Išlaužo kaimų bendruomenė.
 8. Bebruliškės kaimo bendruomenė
 9. Ažuolinių kaimo bendruomenė
 10. UAB „Karpis”
 11. Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija
 12. UAB „Metelių žuvis”
 13. Irma Arbačiauskienė
 14. VŠĮ Paslaugų mozaika
 15. Lazdijų rajono savivaldybė

ŽRVVG kolegialus valdymo organas – valdyba – susideda iš 16 asmenų, atstovaujančių skirtingus sektorius:

 • 43,75 proc. valdybos narių (7 valdybos nariai) atstovauja pilietinės visuomenės sektorių, 31,25 proc. valdybos narių (5 valdybos nariai) atstovauja verslo sektorių, ir 25,00 proc. valdybos narių (4 valdybos nariai) atstovauja vietos valdžios sektorių.
 • ŽRVVG valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra: 56,25 proc. valdybos sudaro moterys (9 valdybos nariai) ir 43,75 proc. vyrai (6 valdybos nariai).
 • Jaunimo atstovai sudaro 18,75 proc. (3 valdybos nariai iki 40 m. amžiaus).

ŽRVVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS 

Pilietinės visuomenės sektorius, 31,25 proc.

Rūta Martišienė, Danguolė Jarmalavičienė, Juozas Skrinska,  Ingrida Šalčiūtė. Marius Svirskis , Ramutė Serapinavičienė Edvardas Bartnykas

Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, 31,25 proc.

Darius Svirskis, Gustautas Januškevičius, Kęstutis Arbačiauskas, Juozas Antanavičius, Neringa Radžiukynienė

Vietos valdžios sektorius, 25,00 proc.

Aušra Tamošiūnienė, Irma Stenionienė, Rasa Avietynienė, Laura Urbanskaitė