ruta.martisiene@gmail.com
Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG

Strategija

Aktuali Pietvakariu ZRVVG strategija 2020-07-21 redakcija

Pietvakariu ZRVVG VPS pagal ZUM 2019-11-15 protokola Nr. 8D-400(5.50E) (neaktuali)

Pietvakariu ZRVVG VPS pagal ZUM 2019-11-15 protokola Nr. 8D-400(5.50E) Pietvakariu ZRVVG strategija 2017-01-06 po NMA tinkamumo vertinimo (neaktuali)

Pietvakariu Lietuvos ŽRVVG  2016-2023 vietos plėtros strategija (neaktuali)

 

Projekto pavadinimas
Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategija

Programa
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programa

Priemonė
Ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Paramos sutartis
63VS-KV-16-1-00097-PR001

Projekto pradžia
2017 06 23

Projekto pabaiga                                                                                 
2023 09 01

Paramos suma
1 325 995,42,00 Eur, iš jų:
1 060 796,34  Eur – vietos projektų įgyvendinimo išlaidos.
265 199,08 Eur – VPS administravimo išlaidos.