Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

Strategija

http://pietvakariu-zrvvg.lt/wp-content/uploads/2023/03/Pietvakariu-LRZVVG-VPS-2022-12-06-Galioja-nuo-2023-01-05.pdf

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG strategija  aktuali redakcija nuo 2021-03-25

Pietvakariu ZRVVG strategija 2020-07-21 redakcija (neaktuali)

Pietvakariu ZRVVG VPS pagal ZUM 2019-11-15 protokola Nr. 8D-400(5.50E) (neaktuali)

Pietvakariu ZRVVG VPS pagal ZUM 2019-11-15 protokola Nr. 8D-400(5.50E) Pietvakariu ZRVVG strategija 2017-01-06 po NMA tinkamumo vertinimo (neaktuali)

Pietvakariu Lietuvos ŽRVVG  2016-2023 vietos plėtros strategija (neaktuali)

Projekto pavadinimas
Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategija

Programa
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programa

Priemonė
Ketvirtojo sąjungos prioriteto priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”

Paramos sutartis
63VS-KV-16-1-00097-PR001

Projekto pradžia
2017 06 23

Projekto pabaiga                                                                                 
2023 09 01

Paramos suma
1 325 995,42,00 Eur, iš jų:
1 060 796,34  Eur – vietos projektų įgyvendinimo išlaidos.
265 199,08 Eur – VPS administravimo išlaidos.