Pietvakarių
Lietuvos ŽRVVG

STRATEGIJA 2021-2027 metų

2023 m. rugpjūčio 23 d. (trečiadienį), 11.00 val., kviečiame visus norinčius į parengto projekto „PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽRVVG  2021 – 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA“ viešą pristatymo renginį. Renginys vyks Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centre adresu Atgimimo g.5 Kazlų Rūdoje

___________________________________________________________________________________________________________________

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės kviečia susipažinti su Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės  2024–2027 m. vietos plėtros strategijos projektu.

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2023 – 2029 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-19, siekiant konsultuotis su vietos gyventojais ir organizacijomis, pasiūlymams ir pastaboms skelbiame parengtą Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2024–2027 m. vietos plėtros strategijos projektą

Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų laukiame iki 2023 m. rugsėjo 1 d. (imtinai), el. paštu ruta.martisiene@gmail.com

http://pietvakariu-zrvvg.lt/wp-cont

______________________________________________________________________________________________________________________

2023-07-09

2023-07-14 dieną 15 val  Lazdijų savivaldybės administraciniame pastate adresu : Vilniaus g.1 Lazdijai  įvyko informacinis renginys su pilietinės visuomenės bei verslo atstovais. Tema: ” Vietos plėtros strategijos rengimas pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų programos  III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darbiai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi”.

Buvo pristatytos VPS rengimo aktualijas, išklausyti potencialūs pareiškėjai, buvo atsakyta į kilusius klausimus. Vyko aktyvi diskusija.

Administracija

____________________________________________________________________________________________________________________

2023-07-17

2023-07-14 dieną 12 val  Simno seniūnijos pastate adresu : Vytauto  g.26 Simnas  Alytaus raj.,  įvyko informacinis renginys su pilietinės visuomenės bei verslo atstovais. Tema: ” Vietos plėtros strategijos rengimas pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų programos  III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darbiai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi”.

Buvo pristatytos VPS rengimo aktualijas, išklausyti potencialūs pareiškėjai, buvo atsakyta į kilusius klausimus. Vyko aktyvi diskusija.

Administracija

____________________________________________________________________________________________________________________

2023-07-17

2023-07-11 dieną 14 val  nuotoliniu būdu (ZOOM ) platforma   įvyko informacinis renginys su ŽRVVG teritorijai priklausančių savivaldybių valdžios  atstovais. Tema: ” Vietos plėtros strategijos rengimas pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų programos  III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darbiai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi”.

Buvo pristatytos VPS rengimo aktualijas, išklausyti potencialūs pareiškėjai, buvo atsakyta į kilusius klausimus. Vyko aktyvi diskusija.

Džiaugiamės gausiu dalyvavusių būriu

                      ____

2023-07-11 dieną 12 val  Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės patalpose : Vytauto Gurevičiaus  g. 10 Išlaužas  įvyko informacinis renginys su pilietinės visuomenės bei verslo atstovais. Tema: ” Vietos plėtros strategijos rengimas pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų programos  III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darbiai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi”.

Buvo pristatytos VPS rengimo aktualijas, išklausyti potencialūs pareiškėjai, buvo atsakyta į kilusius klausimus. Vyko aktyvi diskusija.

Administracija

___________________________________________________________________________________________________________________

2023-07-12

2023-07-11 dieną 9 val  Bebruliškės kaimo bendruomenės pastate adresu : Aušros  g.2  Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.,  įvyko informacinis renginys jaunimo, moterų ,pilietinės visuomenės bei verslo atstovais. Tema: ” Vietos plėtros strategijos rengimas pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų programos  III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darbiai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi”.

Buvo pristatytos VPS rengimo aktualijas, išklausyti potencialūs pareiškėjai, buvo atsakyta į kilusius klausimus. Vyko aktyvi diskusija.

Administracija

____________________________________________________________________________________________________________________

2023-06-23

2023-06-29 dieną 11 val. nuotoliniu būdu įvyko  Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG valdybos narių susirinkimas, kuriame bus aptariamos naujos vietos plėtros strategijos rengimo aktualijos. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Buvo pristatytos VPS rengimo aktualijos. Vyko nuomonių apsikeitimas, išgirsti pasiūlymai.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) išnagrinėjo Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2023 m. kovo 30 d pateiktą Projekto įgyvendinimo planą Nr. 31SR-23-02-K-006-PR001 (toliau – PĮP) pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir informuoja, kad priėmė sprendimą skirti paramą.

Vietos plėtros strategija rengiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 – 2027 m. programos III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi.

            Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA  PRIENŲ R. SAV., KAZLŲ RŪDOS SAV., ALYTAUS R. SAV., LAZDIJŲ R. SAV. GYVENTOJUS (PLŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJUS) AKTYVIAI DALYVAUTI ANKETINĖJE APKLAUSOJE

VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMO ANKETA

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau- PLŽRVVG) rengia naują vietos plėtros strategiją. Vietos plėtros strategija rengiama pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 m. programos III prioritetą. Strategija bus įgyvendinama PLŽRVVG teritorijoje.

Strategija rengiama atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius, t. y. vadovaujantis principu „iš apačios į viršų“. Vienas iš svarbių strategijos rengimo etapų yra objektyvus ekonominės, socialinės situacijos nustatymas ir  gyventojų poreikių išsiaiškinimas. Todėl PLŽVVG organizuoja vietos gyventojų apklausą, prašydama atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Taip Jūs galite prisidėti prie savo gyvenamosios vietovės problemų sprendimo, tai padės numatyti VPS pagrindines PLŽRVVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones. Anketoje nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami rengiant Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (toliau- PLŽRVVG) vietos plėtros strategiją.

Iš anksto dėkojame už atsakymą.

https://apklausa.lt/f/drhvr4y.fullpage

2021-2027 Vietos PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMO EIGA:

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) išnagrinėjo Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2023 m. kovo 30 dpateiktą Projekto įgyvendinimo planą Nr. 31SR-23-02-K-006-PR001 (toliau – PĮP) pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir informuoja, kad priėmė sprendimą skirti paramą.

Vietos plėtros strategija rengiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 – 2027 m. programos III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi. Rezultatas – parengta vietos plėtros strategija.

            Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

Įgyvendinant projekto įgyvendinimo planą pagal  priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ŽRVVG vykdys:

 1. ŽRVVG informuos ŽRVVG teritorijos visuomenę apie gautą paramą VPS rengimui;
 2. ŽRVVG aktyvins ŽRVVG narius, kad jie  kuo plačiau po visą ŽRVVG teritoriją  paskleistų  informaciją apie rengiamą naują vietos plėtros strategiją;
 3. ŽRVVG parengs VPS rengimo viešinimo planą ir pagal jį viešins VPS rengimą;
 4. ŽRVVG rengs VPS rengimo eigos viešinimo medžiagą (ŽRVVG interneto  svetainėje www.pietvakariu-zrvvg.lt  publikuos  informacinius pranešimus apie VPS rengimą);
 5. ŽRVVG sudarys VPS rengimo darbo grupę, kuri koordinuos visą VPS rengimą eigą;
 6. ŽRVVG pirks konsultavimo paslaugas VPS rengimo klausimais;
 7. ŽRVVG remdami metodinėmis rekomendacijomis, taikomomis strateginiam planavimui, organizuos  ŽRVVG teritorijos gyventojų apklausą. Anketavimo metu bus nustatyta pagrindinės ŽRVVG  teritorijos problemas ir jų sprendimo priemonės;
 8. ŽRVVG organizuos informacinio ir darbinio pobūdžio informacinius renginius, susitikimus (teritorijos gyventojais, veikiančių įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo atstovais ir pan.);
 9. Parengtą VPS projektą derins su valdyba, tvirtins visuotiniame susirinkime;
 10. VPS teiks Regionų plėtros taryboms;
 11. Parengtą VPS pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos vertinimui.
Eil. Nr.RenginysVietaLaikas
1.Valdybos posėdisNuotoliniu būdu2023-06-29, 11 val.
2.Susitikimas su jaunimo atstovais ir su moterimisAušros g.2 Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.,2023-07-11, 9  val.
3.Susitikimas su  pilietinės visuomenės  ir verslo  atstovaisVytauto Gurevičiaus g. 10, Išlaužo k., Prienų r. sav.2023-07-11, 12 val.
4.Susitikimas su  valdžios atstovais (Alytaus r. sav., Prienų r. sav., Lazdijų r. sav. Kazlų Rūdos sav.)Nuotoliniu būdu2023-07-11, 14 val.
5.Susitikimas su  pilietinės visuomenės  ir verslo  atstovaisVytauto g. 26 Simnas, Alytaus raj.,2023-07-14, 12 val.
6.Susitikimas su  pilietinės visuomenės  ir verslo  atstovaisVilniaus g.1 Lazdijai2023-07-14, 15 val.
7.Vietos plėtros strategijos projekto paskelbimas viešam svarstymuiSvetainėje2023-08-02
8.Vietos plėtros strategijos projekto viešas pristatymas Atgimimo g.5 Kazlų Rūda2023-08-23
11 val.
9.Regiono tarybai.Išsiųsta el. paštu2023-08-31
10.Valdybos posėdisNuotoliniu būdu2023-09-07
11 val.
11Visuotinis narių susirinkimasNUOTOLINIU BŪDU2023-09-11, 11 val.

ŽRVVG sudarys VPS rengimo darbo grupę, kuri koordinuos visą VPS rengimą eigą;

Darbo grupę sudaro: Edvardas Bartnykas, Danguolė Jarmalavičienė, Rūta Martišienė, Aušra Tamošūnenė, Jūratė Čiuknaitė, Daiva Vilkuvienė, Justė Januškevičienė